Deprecated: هوک elementor/widgets/widgets_registered از نگارش3.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از elementor/widgets/register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5756

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381
درمانگر زخم مرکز درمان زخم امین موسوی - مرکز درمانی زخم
درمانگر زخم
درمانگر زخم
test
test
test

برترین خدمات مرکز درمان زخم

برترین خدمات مرکز درمان زخم

یک متخصص زخم خوب، به زخم هایی که التیام نخواهند یافت کمک می کند
کارشناس زخم فردی است که در ارزیابی و درمان آسیب ها و زخم های پوستی
به ویژه زخم های فشاری تخصص دارد و غالباً همزمان برای مراقبت از استومی ها
نیز آموزش دیده است
وظایف کاری کارشناس زخم
ارزیابی و نظارت بر زخم
دبرید، تمیز کردن و پانسمان زخم
مراقبت و پیشگیری از زخم فشاری (زخم بستر)
  خدمات ما
درمانگر زخم
test
test
test
test

درمان زخم توسط کارشناس زخم

پزشکان متخصص را از ما بخواهید

بهبود زخم ها بستگی به میزان جراحت آن دارد
اگر زخمی خفیف باشد؛ بهبود زخم با استفاده از ترمیم آن صورت می گیرد
اما اگر زخم عمیق و با جراحت بالا باشد، بهبود زخم با بخیه بسته می شود
به عبارتی، در بعضی مواقع ممکن است کــه ناحــیه ای از بـــدن شــما نظیـــر
دست یا پا، دچار زخم شود که برای بهبود و درمان زخم بایـد
نزد کارشناس زخم نظیــر آقای امین موسوی مراجـعه نمــایید
بهبود زخم ها بستگی به میزان جراحت آن دارد
اگر زخمی خفیف باشد؛ بهبود زخم با استفاده از ترمیم آن صورت می گیرد
اما اگر زخم عمیق و با جراحت بالا باشد، بهبود زخم با بخیه بسته می شود
به عبارتی، در بعضی مواقع ممکن است کــه ناحــیه ای از بـــدن شــما نظیـــر
دست یا پا، دچار زخم شود که برای بهبود و درمان زخم بایـد
نزد کارشناس زخم نظیــر آقای امین موسوی مراجـعه نمــایید
  درمان زخم
درمانگر زخم
test
test
test
test

درمان انواع زخم مرکز درمان زخم

هم اکنون باماتماس حاصل فرمایید

درمان انواع زخم توسط کارشناس زخم عبارتند از
درمان زخــــم بستـــــر
درمـان زخـــم عفونــی
درمان زخــــم سرطانی
درمان زخم پای دیابتی
درمان زخــــم عـــروقـی
درمان قطعی سوختگی
درمان زخـــم استومـــــی
درمان زخم های جراحی
درمان انواع زخم توسط کارشناس زخم عبارتند از
درمان زخــــم بستـــــر
درمـان زخـــم عفونــی
درمان زخــــم سرطانی
درمان زخم پای دیابتی
درمان زخــــم عـــروقـی
درمان قطعی سوختگی
درمان زخـــم استومـــــی
درمان زخم های جراحی
  درمان انواع زخم
کارشناس زخم

به وبسایت کارشناس زخم آقای امین موسوی
خوش آمدید

آقای امین موسوی کارشناس زخم، فارق التحصیل کارشناسی اتاق عمل از دانشگاه پیراپزشکی مشهد با ارائه انواع خدمات در زمینه انواع زخم و اسکار خدمت شما میباشد.

سابقه تاسیس یک کلینیک زخم و استومی در مشهد از جمله مهمترین اقدامات امین موسوی کارشناس زخم در گذشته بوده است، آقای امین موسوی با دایر کردن کلینیک درمان زخم و استومی همراه با یک تیم پزشکی قوی متشکل از متخصص جراحی، عفونی، ارتوپدی و عروقی توانسته خدماتی نظیر موارد زیر را به بیماران ارائه دهد که عبارت اند از:

بخش ها

بخش های کلینیک ما

خدمات

خدمات کارشناس زخم

اعضا

برخی از پزشکان ما

چه زمانی باید به کارشناس زخم مراجعه نمایید؟

زمانی که دچار زخم های عمیق مانند زخم های دیابتی، زخم های بستر، زخم های سوختگی، زخم های عروقی و ... شده باشید.

ویژگی

خدمات کارشناس زخم

4
درمان زخم های سرطانی

درمان زخم های سرطانی

بهترين روش درمان زخم های سرطانـی جراحـــــي مـی باشـد كه بايد زخم به‌طور كامل با حاشيه‌‌‌هاي سالم برداشته شود. معمولاً اين زخم‌‌‌ها نجيب هستند و بــه ايـــــن درمــــــان جـــــواب می دهـــــند. در مـــــواردي كه زخــــم‌ سرطـــان پوست عود مي‌كنـد و يا به دليل محل قرار گرفتن آن نمـــي‌توان با حـــاشيه كامـــــلاً سالم آن را بـــرداشـــت، از اشعه درماني (راديو‌تراپي) كمـــــــكي نیــــــز اســـــتفاده مــی کــنند.

8
تشک مواج

تشک مواج

نــام دیـگر تشک مواج، تشـک زخم بسـتر، تشـک بیـمارســـتانـی می باشـد.کــاربـــــرد اصـــــــــــلی ایــــن تشـــــک ها جــــــهـــــت جــــلوگیـــری از زخـــــم بســـــتر روی بـــدن بیماران اسـت که با مـوج هایی که ایجــاد میـکــــنند باعـــث تعــــویـض تکــــیه گــاه بـــدن بیــماران میگردند. مهمترین ویژگی یک تشک مواج این است که بتواند نیاز های بیمار را در داخل و خارج از منزل به خصوص دربیمارســـتان بر طـــرف نمـــاید.

3
درمان زخم بستر

درمان زخم بستر

بـا توجــه به وسعت و درجـــه زخــم ایجاد شــده درمــان زخم بـــستر متفاوت است. در ایـــن مــرحله با توجــه به زخــم، درمان های تخصصی، دبریدمان، وکیوم تراپی و پانسمان های نوین جهت احیا و بازسازی بافــت تخریــب شده استــفاده می شود. در مراحــل اولیــه درمان هدف برداشــتـن فشــــار و تغیـیر پوزیشــن اســت؛ در این مرحـــله تشــک های مـواج (سلولی و تخم مرغی) بســیار کمــک کننده خواهنـد بــود.

7
درمان زخم های عفونی

درمان زخم های عفونی

نحوه درمان زخم عفونی، به شدت زخم، محل زخــــم و اینکه آیا مناطـــــق دیگر را تحت تاثیر قرار داده است، بستگی دارد. مــــیزان سلامــت بدنی شـما و مدت زمان وجـــود زخــــم با رونــد بهــبود درمان زخم عفـــــــونی شـــــما ارتبـــاط دارد. بـــرخی از روش های درمان زخم عفونی عبارتند از: وکیـوم تراپی یا خلا زخم، اوزون تراپی یا اکســـــــیژن درمــــــانی، تجـــویز دارو و در آخر عمــــل جراحــی موثر تــــرین اســــت.

2
درمان زخم های عروقی

درمان زخم های عروقی

زخم های شریانی و وریــدی دو نوع زخـم عروقــی می باشــند. زخــم هــای شریــانی معـــمولا به صــورت آنژیــوپلاســتی درمان میــــشونــد. در ایـــن روش از بـالـون بــرای بـاز کردن شــــریان آسـیب دیده استفاده می‌شود. درمان زخم های وریدی می‌تواند مــاه ها طـول بـــکشد. در بعضی از مواقع، زخم هرگــز بهـبود نمــی یابد. مشـابه زخـم های شـریانی، درمان بر بهبود جریان خون بـه ناحـیه آسـیب دیـــده متــمرکز اســت.

6
درمان زخم های استومی

درمان زخم استومی

اگر روده دچـــار بـــیماری یا جراحــت شده باشـــد، ممـــکن اسـت نیاز به زمــان بــرای بهــــــبودی داـــــشــته باشـــند، یـا مـمـــکن اســـت لازم باشــــد برداشـــته شــود. اگـــر ایـن اتــــفاق بیـــفتد ممـــکن اســــت برای بیمـــار یــک زخــم اسـتومی ایـــجاد شـود. با ایـــجاد استــــــومی مواد دفـــتعی روده های از طــــریق این مسیر دفع میشوند. برای درمان زخــم های اســـتومی بایـــد به کارشــــــناس زخـــــــــم مراجــــعه نمـــــایید.

1
درمان زخم های سوختگی

درمان قطعی سوختگی

محل سوختگی را زیر آب سرد قرار دهید تــا دمــای مــحل سوخــــتگی تا حد امکان کاهـــش یابد. در سوختگی های شدید از جـــدا کــردن لبـــــاس ها از ســــطح بـــدن بپرهیــزید زیرا باعث جدا شدن پوست از سطــح بدن می‌گــردد. در مواقع سوختگی از اســـتعمال خمیر دندان یا سفیده تخم مرغ پرهیز نمایید. در صورت بروز تاول به هیــچ وجه تاول ها را نترکانید و در اسرع وقت به کارشناس زخـــم مراجعه نمـــایید

5
درمان زخم های دیابتی

درمان زخم های دیابتی

زخـــم پای دیـــابتی یکی از شــــایع ترین عــــوارض مــزمن دیابــت است. امـــروزه با توجـــه به پیشرفــــت های علمــــی، روش های درمانـــی گوناگـــــونی بـرای درمـــــان زخــــم پای دیـــابتی در دستـــرس است. از جمــــله این روـــش ها مـــــی‌توان بـه: پانـــسمان های نویــن، اوزون تراپـــی در آب، ماگـــــــوت تراپــــی ، لایــــت تراپـــی، لیـــچ تراپــــی، وکیــــوم تراپـــــــی NPWT، پـــــی آر پـــــی PRP اشـــــــــاره کـــــرد.

مقالات

آخرین مطالب

سلام خسته نباشین آقای موسوی شما بی نظیرید پدرم الان دیگه خـــودش میــتونه راه بــره و دیـــگه زمین گیر نیست ممنون از زحماتتون خون ریزیشم از بین رفته
درمانگر زخم مرکز درمان زخم امین موسوی
علی رادمهر
بیمار
سلام روزتون بخیر آقای موسوی ممنون از زحمات پی در پیتون حال مادرم از هفته پیش که اومدیم پیشتون تا به الان خیلی بهتر شده زخمش بسته شده و دیگه خون ریزی نداره
درمانگر زخم مرکز درمان زخم امین موسوی
سمیه امیری
بیمار
سلام آقای دکتر خیلی ممنون بابت درمانی کــه انجـــام دادین هیچ امیدی به درمان زخم دیابتی پدرم نبود که شما به لطف علم و تجربه زیادتون تونستید درمان پای پدرم رو انجام بدین
درمانگر زخم مرکز درمان زخم امین موسوی
مژگان قاسمی
بیمار
Call Now Buttonتماس مستقیم