Deprecated: هوک elementor/widgets/widgets_registered از نگارش3.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از elementor/widgets/register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5756

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381
درمان زخم استومی - مرکز درمانی زخم
درمانگر زخم

درمان زخم استومی

استومی
کارشناس زخم

تماس با ما

تماس با یهترین کارشناس زخم در مرکز درمانی زخم تهران

زخم استوما یک زخم قارچی و ویروسی یا باکتریایی است، که بعضی از باکتری به نام استافیلوکک به وجود آمده است.

باعث ایجاد قرمزی در نواحی پوست می شود. همچنین تاول های آبدار و بزرگ و کوچکی در سطح پوست ایجاد می شود؛ برای درمان آن باید از بتادین و پانسمان و الکل و شستشوی زخم استفاده شود. 

فضای اطراف استوما باید مرطوب باشد. درد به دلیل قرمزی منتشر می‌شود برای درمان آن از پماد ضد قارچ استفاده می شود.

یکی از راههای درمان استوما استفاده از آب گرم و آب داغ برای تمیز کردن بدن است. همچنین با استفاده از دستمال مرطوب و صابون ممکن است آن ها درمان شود. 

هنگامی که به درمان استوما می پردازید بهتر است کیسه استوما را با حوصله و دقت در محل قرار دهید و بهتر است ناحیه زخم‌شده خشک باشد، سعی کنید از کرم موبر در مردان استفاده نشود از آب های گرم و تیغ یکبار مصرف برای زدن موهای زائد استفاده کنید و همچنین بهتر است از صابون ها و شامپو های بدنی که ph مناسب دارند استفاده کنید.

از نمک های صفراوی مصرف کنید زیرا باعث می شود تحریکات پوست از بین برود و استوما بعد از مدتی از بین رود.

اگر کارهای ساده و روزانه را انجام دهید، استومی بدن شما درمان می‌شود و دیگر اسیبی از این زخم به سمت شما نمی‌آید زخم استومی یکی از درد آورترین زخم ها است و افرادی که معمولا به آن مبتلا می شود تحمل درد زخم استومی را ندارند. این زخم در سنین کودکی و میان سالی و جوانی و حتی در سالمندان ممکن است رخ دهد.

زخم استومی چیست؟

استومی

با شنیدن نام زخم استومی، بسیاری از افراد تصور می‌ کنند که ممکن است این زخم ها بر اثر حادثه ایجاد شده باشند.

اما امروزه و به دستور پزشک برای درمان عوارض جسمانی بر روی بدن زخم هایی اعمال میشود تا فرد بتواند هرگونه مشکلات گوارشی را نیز برطرف سازد.

اگر شخصی دچار مشکلات گوارشی حاد شود و نتواند مدفوع را به درستی از روده ها عبور دهد.

متخصصان مجبور میشوند که زخم استومی را بر ناحیه شکم ایجاد کرده تا فرد بتواند گوارش را با کمک پزشکان انجام دهد. معمولا کسانی که دچار تروما و آسیب های جسمانی میشوند و البته کسانی که مبتلا به سرطان روده هستند و افرادی که مشکلات جدی و انسداد روده دارند به این زخم ها احتیاج پیدا می‌ کنند.

 اما مسئله این است که مراقبت از زخم های استومی قسمت مهم قضیه بوده که حتما باید طبق نظر پزشک نیز انجام شود، تا به علاوه بر حفظ سلامت شخصی، این زخم ها بتوانند روند کار عضو آسیب دیده را به درستی انجام دهند.

درمان قطعی زخم استومی

استومی

درمان قطعی استومی بدین صورت است که بهتر است از خمیر مناسب برای عایق بندی اطراف کیسه استومی استفاده شود. همچنین در اندازه های مختلف این کیسه ها وجود دارد و شما در اندازه زخم چون می توانید از آن استفاده کنید.

از محصولات درمانی استومی استفاده کنید و پوست اطراف استومی را تمیز نگه دارید از تماس مستقیم با مدفوع جلوگیری کنید اگر پوست دارای التهاب و تحریک شد، سریعا آن را بشویید و خشک کنید. بهتر است از داروها و پمادهای مخصوص از بین بردن استومی استفاده کنید.

هر روز از کیسه و خمیر مناسب برای از بین بردن استومی استفاده کنید اجازه ندهید که رطوبت اطراف استومی خیلی خشک شود.

 یکی از روش‌هایی که معمولاً استومی را درمان می کند جراحی است، استومی باعث می شود که ادرار دفع نشود با استفاده از جراحی قسمتی از روده و مثانه برداشته می شود. با استفاده از این روش فرد به راحتی می‌تواند ادرار کند جراحی استومی به دو صورت انجام می‌گیرد که یکی از روش‌های جراحی استومی به این صورت است که با استفاده از تیزبر و عمل جراحی و بیهوشی به درمان استومی می پردازد.

در روش دیگر که به وسیله لیزر است فقط بیمار را بی حس می کند و با استفاده از لیزر به درمان استومی می‌پردازند. جراحی استومی توسط جراحان داخلی و جراحان روده صورت می‌گیرد این جراحی نیاز به دقت و سرعت عمل بسیار بالایی دارد بعد از عمل جراحی پزشک متخصص به فرد بیمار مقداری دارو و آنتی بیوتیک و همچنین سرم می‌دهد تا از عفونت های احتمالی جلوگیری نماید.

استومی چیست؟

استومی

اکنون سوال برای شما پیش می آید که استومی چیست و چه مضراتی برای بدن دارد؟ 

استومی مثل یک دهانه است که در قسمت شکم و بالا ایجاد شده است معنی لغوی استومی دهانه است؛ که باعث می‌شود تا مدفوعات داخلی بدن به طرز مستقیم و غیرمستقیم به بیرون راه پیدا کنند. مواد دفعی که توان خارج شدن از مقعد را ندارند و به صورت غیرمستقیم از این دهان خارج می شود.

استوما سیستم عصبی ندارد و هیچ حس دردی به فرد نمی دهد همیشه قرمز و ملتهب و مرطوب است و خیلی راحت خونریزی می کند.

 استوما به قسمت کوچک و بزرگ روده می گویند، که در قسمت کنار و بالای شکم قرار می گیرد. استوما در لغت به معنای دهانه و ورودی است. افرادی که در معرض عمل جراحی قرار می گیرند و نمی توانند از قسمت روده مدفوع را دفع کند با استفاده از عمل جراحی یک سوراخ برای ان ها قرار می دهند که ادرار و مدفوع از این دهانه به بیرون بیاید.

 استومی معمولاً به دو صورت موقت و دایمی است یکی از سخت ترین بیماری های روده است که افراد زیادی در سراسر جهان سالانه به آن مبتلا می شوند و باعث می شود که عمل دفع ادرار و مدفوع برایشان سخت شودروشی برای دفع ادرار و مدفوع است و به فرد کمک می‌کند که راحت‌تر ادرار و مدفوع خود را دفع کند.

در این روش از آسیب رساندن به مقعد و مثانه آن خودداری می‌شود و افرادی که مشکلات مثانه و روده دارند معمولاً از این روش استفاده می‌کنند.

زمان پیدایش استومی به سال ۱۹۵۴ برمی گردد. در سال ۱۹۵۴ یک پرستار که اهل دانمارک بود به یکی از مشکلات در زندگی خواهر خود پی برد و متوجه شد که خواهرش به دلیل مبتلا شدن به بیماری کانسر کولون که تحت عمل جراحی قرار گرفته بود نمی توانست مدفوع خود را به راحتی دفوع کند.

جراحی استوما بر روی بدن خواهرش گذاشته بودند و خواهرش بسیار ناراحت بود این پرستار دانمارکی به فکر چاره‌ای اندیشید و با ابتکار خلاقانه و نوین کیسه پلاستیکی تولید کرد که به عمل دفع خواهرش کمک کرد.

در دهه ۷۰ میلادی وسایل استومی تغییر یافتند و از مواد چینی و پلاستیکی ساخته شدند. با کشف این وسیله کمک بزرگی به علم پزشکی و مشکلات روده ای کرد و از آن موقع کسانی که به این بیماری مبتلا شدند به راحتی به زندگی عادی خود برگشته اند و دیگر ترسی از بوی بد و نامطبوع ندارد.

این وسیله از دانمارک به دیگر کشورهای اروپایی رفت و از آن جا به تمام نقاط دنیا صادر شد. روز به روز با پیشرفت علم و تکنولوژی به کیفیت آن اضافه شد و افراد زیادی از آن استفاده می کنند.

اگرچه هزینه این وسیله گران است اما افرادی که در عمل دفع مشکل دارند، تمایل به استفاده از آن دارند در اندازه های مختلفی ساخته شده است.

انواع استومی

استومی

همانطور که گفتیم استومی به عمل جراحی می گویند که از طریق یکی از اندام های داخلی به سطح پوست منتقل می‌گردد به بخشی که از بدن خارج می گردد استومی می‌گویند.

زخم استومی معمولاً در افرادی به وجود می‌آید که نمی توانند به صورت طبیعی و دائمی مدفوع و ادرار را دفع کنند. همچنین برای انتقال مدفوع خود به دهانه نیاز است. زخم استومی به گروه های مختلفی تقسیم می شود.

کلستومی: یکی از این دسته ها کلستومی نام دارد، کلستومی یکی از روزنه هایی است که در روده ی بزرگ و روی پوست قرار دارد کلستومی به سه دسته تقسیم می گردد کلوستمی ترشحات بسیار غلیظی دارد که در بیش تر مواقع با خون دفه می شود.

درمان زخم استومی

  • کلستومی صعودی که در قسمت روده بزرگ قرار گرفته است و باعث خروج مایع نرم و منعطف است.
  • کلستومی عرضی که در قسمت عرضی کولن قرار گرفته است و باعث می شود مدفوع از این قسمت خارج شود.
  • کلستومی سیگموئیدی که قسمت روده بزرگ قرار گرفته است و جنس آن سفت و قوام است.

یوروستومی افرادی که دارای مشکل مثانه هستند با جراحی استومی یوروستومی مسیر ادرار را تغییر می دهند و مسیر ادرار از قسمت مثانه به استومی تغییر می کند. ترشحات طبیعی روده است بدون درد است.

ایلئوستومی به جراحی می گویند که به شکم ختم شود مدفوع به شکل مایع دفع می شود و دارای آنزیم های متفاوت است.

مواد دفعی که از زخم استومی در سطح بدن ایجاد می شود دارای موی مایع سوزاننده است که که باعث می شود زخم استامی به وجود بیاید این استان از نوع بارز استومی ها محسوب می گردد. مایعی که از این قسمت دفع می گردد پوره شکل است و بوی بسیار بدی دارد.

ایلئوستومی ارادی ترشحات ادراری و دفع ادرار را به کیسه ای درون شکم قرار می دهد دریچه ای وجود دارد که از خارج شدن ترشحات و مایعات به صورت غیر ارادی جلوگیری می کند در این نوع زخم استومی نیازی به تعویض دائمی کیسه‌ها نیست.

یکی از نادرترین اعمال جراحی زخم استومی است درچه روده یک عمل به نام جراحی مدفوع باز شده است بیشتر قسمت مقعد و روده برداشت می شود و به جای آن کیسه قرار گرفته است ، که به مقعد ختم می گردد این جراحی یکی از دشوارترین جراحی های زخم استومی است و درد و خونریزی زیادی به همراه دارد.

انواع زخم استومی بستگی به نوع جراحی دارد همچنین این زخم ها بسته به نوع بدن فرد مختلف هستند زخم های استومی هرکدام بخشی از از مواد را دفع می کند و پزشک تشخیص می دهد که چه نوع زخم استومی در بدن فرد ایجاد شود.

قبل از تشکیل انواع زخم استومی پزشک تمام آزمایشات و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. بافت‌های سلولی بدن فرد را می‌سنجد و توجه می‌کند که چه زخم استومی مناسب بدن فرد است وقتی با تیم پزشک مشورت کرد زخم های استومی را ایجاد می کند. انواع زخم های استومی هرکدام مناسب بیماران خاص است. این زخم ها جز سخت ترین بیماری ها در دنیا به حساب می آیند.

ویژگی های استومی

استومی

استومی ها ویژگی های زیادی دارد و به صورت دائمی و موقتی استفاده می گردند. برای جلوگیری کردن از از به وجود آمدن تماس بخش بیماری با مدفوع اغلب استومی موقت استفاده می گردد. استومی موقت یکی از خوبی هایی که دارد این است که به حذف نشدن رود اشاره کرد.


در این روش روده عملکرد مهم خود را حفظ می کند و مانند قبل به کار خود می پردازد اگر کنترل دائمی مدفوع فرد از دسترس خارج شود و دچار اختلال شود و فرد این عمل را به سختی انجام دهد برای بیمار استومی استفاده می شود.

 اگر همچنین اگر عملکرد عضلات مختل گردد از استومی دائمی استفاده می‌کرد. استومی دائمی ممکن است در مقعد روده مثانه و مجاری ادراری و دستگاه تناسلی اختلالاتی ایجاد کند، اما عمل دفع مدفوع را راحت‌تر می‌کند و از به وجود آمدن بیماری و امراض مختلف جلوگیری می کند.


استومی موقت قابل برگرداندن می‌باشد و برای تغییر جهت مدفوع ایجاد می گردد، مثلاً قسمتی ورم کرده یا عفونت کرده و یا مسدود شده است برای از بردن این عوامل به صورت موقت استفاده می گردد.

استومی دائمی هنگامی کاربرد دارد که کلا عملکرد روده از بین رفته است و دیگر عضلات شکم مسئولیت دفع شدن روده را ندارند استومی ها به صورت بزرگ و کوچک در کل بدن وجود دارند.

دلیل استومی

دلیل ایجاد استومی درمانگر زخم

افرادی به هر طریقی که بعد از عمل جراحی یا قبل از عمل جراحی نمی‌توانند عمل دفع ادرار و مدفوع را به راحتی انجام دهند، در  قسمتی از  پوست و سطح پوست برش کوچک دایره ای شکل ایجاد می‌شود که بر روی قسمتی از دیواره شکم قرار می گیرد و باعث می‌شود که بر روی شکم پیچیده شود.

استومی به جراح راه این اجازه را می دهد تا مشکلات مختلف سیستم روده و داخلی را بهبود بخشد بر اساس استومی ضایعات بدن خارج می گردد.

معمولاً در افرادی که دچار زخم سرطان، انسداد روده، التهاب روده کوچک و التهاب روده بزرگ، عفونت بی اختیاری در ادرار التهاب کیسه های بزرگ و کوچک دیواره های روده مبتلا هستند اتفاق می افتد. استومی کارش دفن کردن ادرار است و به مدل‌های مختلفی تقسیم می‌شود.

افرادی که در تصادف و یا بیماری تروما مشکلات روده ای در انان وجود آمده است و از چسبندگی روده رنج می برند از این وسیله استفاده می کنند.

پزشک تشخیص می دهد که از استومی دائمی استفاده کنند یا از استومی موقت و همچنین استومی در کجای قسمت بدن نصب گردد

استومی باعث می‌شود افرادی که در روده شان اختلالاتی به وجود آمده است به راحتی بتوانند از طریق این زخم آن را حل کنند.

استومی برای افرادی که مشکلات داخلی دارند و از مشکلات ادرار و روده  رنج می برند بسیار کار ساز است و باعث می شود تا حدودی  از این مشکلات رها شوند.

با به وجود آمدن زخم استومی تا حدود زیادی به درمان بیماری های سرطانی کمک کردو باعث شده عملیات هضم ان ها بهبود گردد و دیگران نگران عملیات دفع در بدن نباشند.

عوارض استوما

عوارض استوما

باعث می شود که به عروق لخته های جدی وارد شود و باعث تیره شدن دیواره میشود. رنگ عادی آن بعد از گذشت یک هفته مشاهده میشود اگر رنگ سیاهی از آن خارج شد، نشان دهنده زنگ خطر است.

عوامل دیگری که نشان می دهد آمبولی و تورم شدید پیدا کرده است، کبودی بیش از حد و سیاه شدن است. اگر بیش از حد در هنگام جراحی به استوما دست زده شود، باعث ایجاد تورم می شود و همچنین باعث فرورفتگی استوما به داخل بدن می شود. با خوردن مواد غذایی فیبر دار و سفت  آسیب جدی به استوما وارد می گردد..

 انسداد استومی

یکی از عواملی است که در افراد ممکن است رخ دهد. به این صورت که استومی تا دو هفته کار نمی کند، اگر مشکلات انسداد رفع نشد باید جراحی صورت بگیرد افراد نباید موارد فیبری مثل: ذرت، گوشت سفید را بخورند و باید به صورت مایعات آن را مصرف کنند تا عمل دفع راحت شود.

 تنگی و منقبض شدن استوما

یکی از عوامل استوما است. تنگ شدن بیش از حد دهانه استوما چگونه صورت میگیرد که ترشحات را با درد و مشکل مواجه می کند استوما تنگ میشود و حتی ادرار هم نمی‌توان از آن دفع شود. عفونت خون، چسبندگی، التهاب اطراف استوما، تکنیک نامناسب جراحی از عوامل تنگی و انقباض شدید استوما هستند.

 فرورفتگی

استوما یکی از عوارض استو ماست معمولاً در افرادی که چاق هستند و بافت چربی شکم آنها بیش از حد است، استوما به طور کامل به داخل شکم فرو نمی رود. اگر به صورت فشار زیاد به داخل بدن فرو رود باعث زخم می شود و نیاز به جراحی مجدد است.

 بیرون زدگی

بسیار زیاد است. باعث به وجود آمدن چین و چروک های غیرعادی در بدن می‌شود و معمولاً در دوران بارداری اتفاق می افتد. ماهیچه های شکم بسیار ضعیف می شود و اگر این اتفاق رخ داد بهتر است از کمپرس سرد و حوله تمیز استفاده گردد.

معمولاً اگر آن مشکل رفع نشد به جراحی نیاز میشود. اگر عضلات از استوما حمایت نکنند باعث می‌شود که پرولاپس زیاد شود معمولاً در کودکان و زنان باردار رخ میدهد.

فتق یکی دیگر از عوامل استوما است، که به صورت نسبی احاطه شده است. سرفه های شدید عفونت فتق را  از بین می برد برای از بین بردن فتق شکم از شکم بند های بزرگ و کوچک استفاده می شود و معمولاً بدون نیاز به جراحی درمان میشود.

 پارگی و جدا شدن استوما از شکم

اگر استوما از پوست و گوشا جدا گردد پارگی به وجود می آید و منجر به عفونت و تنگی مجاری میشود این پارگی ممکن است  سطحی و عمیق باشد، اگر سطحی باشد به راحتی درمان می شود و اگر عمیق باشد به جراحی نیاز دارد.

ضایعات زگیلی

ضایعات زگیلی که بر سطح پوست به وجود می آید باعث میشود مواردی مثل بخیه و مو در کنار زخم قرار بگیرد و وارد استوما شود، همین امر باعث می شود استوما خونریزی کند برای از بین بردن این مشکل از نیترات نقره استفاده می کند

واریس استوما

واریس استوما افرادی که به نارسایی کبدی مبتلا هستند باعث می شود که وریدی شکمشان برجسته شود ترشح زیادی در روزهای اول خارج میشود و باید سریعاً به پزشک مراجعه کنند.

محافظت از پوست

محافظت از پوست مرکز درمان زخم زخم

هنگامی که فرد بیمار توانایی خود را پیدا کرد باید آموزش‌های لازم مراقبتی به او داده شود و همچنین مدت زمانی که در بیمارستان است باید تمام مراحل آموزشی راببیند، بهتر است اطرافیان و خانواده بیمار نیز این آموزش ها را ببینند.

بیمار باید این را بپذیرد که استومی یک روش دفاعی است و روش طبی نیست. مراقبت های استومی دشوار نیست اگر بیمار می‌خواهد پوست سالمی داشته باشد باید این را بپذیرد که وقتی یک سوم کیسه پر شد کیسه را تخلیه کند.

همچنین باز کردن کیسه با فشار کمی به داخل پوست انجام‌ می گیرد موهای زائد اطراف استوما حتماً باید تمیز و تراشیده شود پوست باید از همه جهات مورد بررسی قرار گیرد اندازه استومی با اندازه دهانه کیسه باید یکی باشد برای شستن اطراف استومی حتماً باید از آب گرم مایل به سرد، همراه با صابون هایی که میزان اسیدی بودنشان کم است، استفاده کنند قبل از اینکه از چسب استفاده شود باید آن محل کاملا تمیز و کاملا خشک شود، برای اینکه  از خشک شدن مطمن شوید از سشوار استفاده کنید.

شست و شوی یک عامل مهم در محافظت از پوست است بهتر است از مواد ضدعفونی که که مخصوص استومی است؛ استفاده شود و روزانه کیسه استومی تعویض گردد.

برای اینکه مهارت های لازم در زمینه محافظت از پوست را کسب کند بهتر از سی دی های آموزشی که دکتر به او می‌دهد را با دقت مشاهده کند و در هر زمینه‌ای که مشکلی داشت با دکتر در میان بگذارد. بهتر است از مواد ضد عفونی مثل الکل، پد الکلی و… در شست و شو استفاده نشود.

تاثیر یبوست در زخم استومی

استومی

بسیاری از متخصصان برای بهبود افراد، از زخم استومی استفاده می کنند تا بتوانند بخشی از روند گوارش را با سهولت انجام دهند، این پزشکان همواره توصیه می‌ کنند که فرد باید به خوبی از این زخم ها مراقبت کند.

اگر دارویی تجویز میشود حتما طی زمان بندی مشخص شده استفاده نماید و طبق نظر متخصصان از بروز آسیب‌ هایی مانند یبوست جلوگیری گردد.

 یبوست برای همه افراد امری آسیب‌ رسان بوده که می تواند فشار زیادی به سیستم گوارشی و البته سلامتی افراد وارد کند. روش‌ های مختلفی برای درمان یبوست وجود دارد که همه ما کم و بیش اطلاعاتی در این زمینه داشته و می دانیم که اگر یبوست درمان نشود خطرات زیادی برای سلامتی افراد خواهد داشت.

 بسیاری از کسانی که با زخم استومی مواجه هستند حتماً باید از بروز یبوست جلوگیری کنند و اگر شخص دچار یبوست شود زخم های استومی نیز با مشکل مواجه میشوند.

به عنوان مثال اگر شخصی برای خروج مدفوع مشکل داشته باشد و دچار یبوست شود و البته زخم استومی در ناحیه شکم داشته باشد فشار زیادی به استومی وارد شده و می تواند باعث آسیب های جدی و خطرآفرین به زخم استومی شود.

متخصصانی که زخم استومی را برای افراد تجویز و تعیین می‌ کنند بر این باورند که اگر شخصی با مشکل دفع مدفوع مواجه شود زخم های استومی راه حل مناسبی برای این افراد خواهند بود، اما اگر شخص به یبوست مبتلا شود روند کار گوارشی با اختلال مواجه شده و عملاً زخم استومی کاربردی نخواهد داشت.

زخم استومی زمانی برای افراد با مشکلات گوارشی کاربرد دارد که سیستم کاری روده ها به درستی انجام شود و فرد برای دفع مدفوع هیچ گونه مشکل و مانعی نداشته باشد. به طور کلی یبوست جزء بیماری قابل درمان است که اگر بتوانید رژیم غذایی خود را اصلاح کنید، می توانید به راحتی از بروز این آسیب جلوگیری نمایید.

در چنین شرایطی متخصصان علاوه بر اصلاح رژیم غذایی از داروهای مختلف استفاده کرده تا فرد با مشکلاتی مانند یبوست مواجه نشده و به زخم های استومی آسیب جدی وارد نکنند.

استومی معمولا برای درمان مشکلاتی که برای گوارش به وجود می‌آید پیشنهاد می‌شود برخی از انواع مشکلات و بیماری هایی که در پروسه‌ای طولانی مدت نیاز به درمان دارند مثل سرطان روده بزرگ اختلالات روده عفونت داره اختیاری مدفوع نیاز به درمان با استومی دارند و ما مراقبت های خیلی خاص و ویژه نیاز دارد به منظور جلوگیری از بروز عوارض جانبی بهتر است کلیه مراقبت ها انجام شود و در سطح بروز علائمی مثل نشتی از کیسه التهابات تن و خارش پوستی ان را به یک متخصص نشان داد.

برای ایجاد استومی قسمتی از روده را برمیدارد جراح بخشی از روده را به واسطه برش کوچک ایجاد می‌کند این مجرا یا بازشدگی استوما نام دارد ما در مورد کلستومی هم می‌گویند و استماع ای در روده کوچک ایجاد میشود فضولات بدن به جای اینکه از مقعد خارج شود از آن قسمت استومی عبور می کند برای ایجاد استومی بخشی از روده را برمی دارند.

جراح بخشی از روده را به واسطه برش های کوچک ایجاد شده در قسمت شکم بر می دارد این مجرا بازشدگی استوم نام دارد استوما ای که در روده کوچک به وجود می آید با ایلئوستومی بسیار متفاوت است اگر این بیماری را دارید یعنی هنوز بخش بزرگ روده در سر جای خودش قرار دارد مواد مغذی جذب می شود بدن تقریبا مثل قبل کار می کند اما اگر این استومی دارید و روده بزرگ از کار افتاده است و هنوز با مواد مغذی جذب میشود ولی فرم مدفوع تان تغییر خواهد کرد.

بعضی از ویژگی هایی که استوما دارند عبارتند از قرمزی خونریزی مرطوب و … می کند ظاهرش در طول زمان تغییر میکند حسی ندارد و نمی‌توان آن را کنترل کرد.

اگر زمانی که از کیسه استومی استفاده می کنید دچار یبوست شوید ممکن است بدن شما زخم شود و باعث پارگی های در قسمت ناحیه است به همین دلیل باید مواد غذایی مصرف کنید که سرشار از فیبر هستند که چسب ها را با دقت تمیز کنید.

سعی کنید همیشه پوستتان تمیز باشد در صورت نیاز از محصولات مراقبتی استفاده کنید حتماً از اندازه درست سوراخ های کیسه مطابق با مجرای استومی اطمینان پیدا کنید و بعد پوستی و کیسه که به مدت طولانی در جای خود بماند را انتخاب کنید پوستی که محکم سایز شود دچار آلرژی خواهد شد.

در استومی تورم  یا قرمزی پوست زیاد اتفاق می افتد زیرا بدن دچار گرفتگی ودرد  می شود که بدن شما کمی متفاوت‌ تر از قبل نسبت به داروها اقدام می‌کند درک این موضوع برای شما می‌تواند بسیاری از مشکلات را از بین ببرد هر کس امکان دارد و یبوست درگیر شود معمولا روده بزرگ در بدن وظیفه جذب آب را دارد وقتی همه یا بخشی از روده بزرگ برداشته می‌شود یک استومی به وجود می آید فردی که این استومی دارد راحت تر با کم آبی بدن مواجه خواهد شد کم آبی بدن منجر به یبوست می شود. بنابراین کنترل کردن یوبست بسیار مهم است.

بهتر است با پزشک در این باره صحبت نمایید تا بیماریتان بر طرف شود.

فرق بین کیست اتمی یک تکه و دو تکه

فرق بین کیست اتمی یک تکه و دو تکه
فرق بین کیست اتمی یک تکه و دو تکه

این کیست ها در قسمت رحم و اطراف آن به وجود می‌آید و ابعاد  آن ها متفاوت است که به شکل آنها هم با هم فرق می‌کند.

بسیاری از خانم ها به دلیل نداشتن علائم خاصی از وجود آنها بی اطلاع هستند .

معمولا از هر سه خانم مبتلا به فیبروم یک نفر دارد دارای علائم هست که پریود های دردناک و خونریزی های شدید در قاعدگی درد کمر دیگران را اجرا کرد.

شکم یبوست و درد در زمان رابطه جنسی نشانه ‌های فیبروم می‌توانند این عارضه در صورت عدم درمان منجر به سقط جنین و حتی ناباروری می شود در بیشتر موارد علائم ایجاد نمی کند و به واسطه معاینه ی پزشک زنان و زایمان و آزمایش اسکن تشخیص داده می‌شود .

به صورت دوره‌ای پزشک متخصص معاینه می شود و در صورت مشاهده علائم حتما و با پزشک خود مشورت کنید به طور کلی فیبروم ها از بافت های متراکم تشکیل شده اند و در رحم ظاهر می شوند.

در حالی که کیست ها روی تخمدان هم قرار می‌گیرند و پر از مایع های عفونی هستند مشخص نیست که چرا فیبروم ها  به وجود آمده شکل شان با هم متفاوت است اما در برخی به صورت یک تکه و در برخی دیگر چند تایی هست.

از عوامل شکل گیری آن ها می‌توان به ژنتیکی بودن آنها اشاره کرد رحم تحت تاثیر پروژسترون و استروژن رشد می کند که در بارداری سطح استروژن و پروژسترون بیشتر می‌شود و ممکن است در این ماه‌ ها بزرگتر شود.

زمان بیشتر کیست های تخمدانی فرایند تخمک‌گذاری است که به کیست های عملکردی و فیزیولوژیکی شناخته می شود در طول چرخه قاعدگی هورمون ها در فولیکول ها و کیسه هایی که در تخمدان هستند تولید می شود و استروژن باعث تحریک آن ها می‌شود.

در طی تخمک گذاری فولیکول رشد می کند پاره میشود و تخمک آزاد خواهد شد برای فولیکول باقی مانده به جای اینکه از بین برود ممکن است از مایع خون پر شود و تشکیل کیست بدهد خوشبختانه این کیست ها طی یک یا دو چرخه قاعدگی ۲۸ کامل دفع میشود.

کیست غیر عملکردی تخمدان شامل انواع تومور ها هستند این تومور های تخمدانی خوش خیم یا بدخیم می باشد نمونه های خشکی شامل کیست درموئید و شکلاتی هستند .

علائم انواع کیست و فیبروم مشابه هم هستند و به همین دلیل توصیه می شود حتما به واسطه پزشک کاری انجام بدهیم. اگر فیبروم رحمی علائمی نداشته باشند نیاز به درمان نیست عقب و تشخیص درمان و بدون هیچ درمانی از بین می رود اما اگر علائم ناشی از درد و غیر داشتند حتما به پزشک مراجعه شود تا نسبت به درمان آنها اقدام شود.

اگر موارد بی اثر با عمل جراحی و به سایر روش هایی که کم تهاجمی تر هستند از بین می رودپزشک ممکن است دارو های ضدبارداری خوراکی برای جلوگیری از تخمک گذاری و جلوگیری از ایجاد کیست تجویز نماید. این کیست ها بسیار پر درد هستند و ممکن است به خو نریزی های رحمی منجر شود.

فرق بین کیسه استومی یک تکه و دو تکه

یک تکه کیسه و چسب صورت یکپارچه به هم وصل است و قابل جدا شدن از هم نیستند.

سیستم یک تکه در مقایسه با سیستم های دو تکه انعطاف پذیری بیشتر و برجسته کمتری در زنده باز به وجود بیاورد برای استومی هایی که دچار ورم مفاصل و مشکل در حرکت انگشتان هستند و همچنین افراد کهنسال دارای بینایی کم استفاده از سیستم یک تکه بسیار راحت ‌تر است.

چون نصب آن مراحل کمترین وسعت را دارد همچنین در مواردی که دارای فتق اطراف استوما هستند معمولاً درمانگر استفاده از سیستم یک تیکه را به سبب اینکه انعطاف پذیری بیشتری دارند ترجیح می‌دهد.

 نصب سیستم یک تکه خیلی راحت تر و سریع تر انجام میشود . کیسه یک تیکه نسبت به دو تکیه مقدار کمتری در زیر لباس برجسته نشان می‌دهد چون حلقه اتصال چسب کیسه در آن وجود ندارد.

در سیستم دوتیکه امکان تعویض کیسه بدون برداشتن چسب وجود دارد.

 به این ترتیب از برداشتن مکرر چسب از روی پوست جلوگیری خواهد شد تا پوست استراحت می کند تخلیه گاز از سیستم دوتیکه ساده تر است کافی است کیسه را بر روی حلقه اتصال دوباره بگذارید اما برای تخلیه گاز از سیستم یک تکه باید انتحاری کیسه را باز کند.

با وجود محتویات داخل کیسه ممکن است این کار سخت باشد سیستم دوتیکه قابلیت اتصال به کمربند را دارا می باشد و ایمنی آن مضاعف است در هر دو سیستم یک تکه و دو تکه کیسه های متفاوت برای انواع استومی می باشد.

 در سیستم دوتیکه کیسه و چسب پایه از یکدیگر مجزا می باشند چسب پایه باید تا چند روز روی پوست باقی بماند ترک کیسه به دفعات و نیاز به تعویض میشودروی چسب پایه حلقه وجود دارد که با حلقه کیسه جفت و هم وصل می شود و قفل میشود نصب کیسه بر روی چسب پایه با یک مکانیسم قفل خواهد شد و ایمنی صورت می‌گیرد قطر حلقه سیستم ۶۰ میلی متر است و کلیه انواع چسب پایه کیس های دو تیکه با یکدیگر سازگاری دارند.

 سیستم مناسب کیسه است که رضایت در تامین را به طور مستقیم میتوان یک سیستم یا یک نوع کیسه را به عنوان مناسب ترین گزینه مشخص نمود زیرا همه چیز بستگی به شرایط دارد.

استومی به ایجاد یک دانه بر روی شکم به روش جراحی برای خروج محتویات روده می گویند. بعد از جراحی مواد دفعی به واسطه استوما از بدن خارج می شود و به دلیل بیماری های التهابی روده سرطان روده آسیب به روده در اثر تصادف ویا به دلیل دیگری به طبق دستور پزشک انجام میشود.

 استوما با توجه به نوع بیماری و تشخیص پزشک می‌تواند به صورت دائمی و یا موقت نصب شود.کیسه استومی برای مواد دفعی که از ان خارج می شوند.

 کیسه استومی از طریق چسب پایه به پوست اطراف استوما وصل میشود و محتویات روده را در خود نگه می داردکیسه استومی در یک فردی که استومی دارد جمع می کند بوی بد ناشی از ترشحات را کاملا خنثی می کند.

از پوست اطراف استومی محافظت می کند و بسیار سبک است و دارای ورودی ها و سایز های متنوع است.

Call Now Buttonتماس مستقیم