Deprecated: هوک elementor/widgets/widgets_registered از نگارش3.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از elementor/widgets/register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5756

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381
درمان زخم سرطانی + 5 روش سریع تر درمان شدن - مرکز درمان زخم
درمانگر زخم
درمان زخم سرطانی
کارشناس زخم

تماس با ما

تماس با کارشناس زخم در مرکز درمانی زخم تهران

درمان زخم سرطانی، زخم سرطانی یک بیماری سرطانی است که به دلیل باز بودن زخم ممکن است ترشحاتی از خود نشان دهد.

این زخم امکان دارد حفره یا قسمتی باز در سطح بدن به وجود آورد و باعث شود که از ناحیه پوست به قسمتی دیگر برود.

سرطان هایی مثل سرطان گردن و سر، سرطان پوست، سرطان پستان، دستگاه گوارش و همچنین لنفوم ها شایع ترین سرطان هایی هستند.

این نوع سرطان ها معمولا باعث ایجاد زخم های بدخیم در سرتاسر بدن فرد بیمار می شود.

 لنفوم های بدخیم از سلول های سرطانی به وجود می‌آید که باعث می شود به پوست و رگ و لنفوم حمله کند.

سلول های سرطانی باعث از بین رفتن بافت های بدن می شود که باعث التهاب، انواع عفونت، خونریزی شدید و کم، بوی بد و نامطبوع می شود.

این زخما گاهی بسیار دردناک هستند و به دلیل درد بسیاری که دارد زندگی فرد را از سخت می کند.

این زخم ها معمولاً تغییر می کند و افرادی که سیستم ایمنی پایینی دارند ممکن است این زخم ها اصلاً بهبود پیدا نکند.

زخم ناشی از سرطان ممکن است در حال تخلیه باشد. این نوع زخم ها به صورت منظم و نامنظم در سطح پوست بیمار فرد سرطانی ایجاد می شود.

اگر زخم ها از نوع بدخیم نباشند زیر نظر پزشک و با مصرف داروهای مختلف درمان می شود.

درد زخم های سرطانی بسیار زیاد است. ولی با مصرف قرص و داروهای آنتی بیوتیک این درد ها کاهش پیدا می کند.

بو و عفونت ناشی از این زخم ها بسیار زیاد است و فرد و اطرافیان را ناراحت می کند.

بوی آن بوی پروتئین و باکتری مرده است.

که باعث به وجود آمدن بوی بسیار زخم می شود. قسمت هایی از بدن ممکن است پوسته پوسته شود و از نظر عاطفی به فرد دارای سرطان آسیب زیادی وارد می کند.

۵ تا ۱۰ درصد زخم های سرطانی از سرطان ناشی از سینه به وجود می آید و سرطان سینه هم در زنان شایعه است و هم در مردان تومورهای زخمی باعث ایجاد از بین رفتن سلول های سینه میشود.

این نوع سرطان ها در نهایت به شکل زخم در قسمت های مختلف بدن ایجاد می شود با درد فراوانی به همراه است و اگر این زخم پوستی ناشی از سرطان سینه بدخیم باشد درمان آن ممکن نیست.

درمان زخم سرطانی

زخم سرطانی

درمان زخم سرطانی با پیشرفت علم و تکنولوژی و فناوری بسیار زیاد شده است و از جمله روش های مختلفی به وجود آمده است.

یکی از این روش ها درمان زخم های سرطانی با روش رادیوتراپی است که به وسیله تاباندن اشعه مختلف در طول موج مشخص زخمهای کوچک تر شده و در نهایت خشک میشود.

سرطان ملانوما یکی از انواع سرطان است که باعث می شود زخم های بدخیم در سراسر پوست بدن فرد سرطانی ایجاد شود که همین امر باعث ایجاد عفونت و خونریزی در ناحیه زخم می شود.

بهترین روش های درمانی رادیوتراپی است.

ابتدا با استفاده از سی تی اسکن انجام می‌شود و تیم درمانی سرطان بعد از گذشت سی تی اسکن از رادیوتراپی استفاده می کند که فرد نیازمند قالب پلاستیکی است که ویروس و باکتری در طول دوره در بدن پخش نشود.

تعداد جلسات رادیوتراپی بسته به نوع زخم دارد. هر چقدر زخم سطحی تر باشد تعداد جلسات رادیوتراپی کمتر و هر چقدر بیشتر باشد تعداد جلسات رادیوتراپی بیشتر است. به طور کلی میانگین افراد سرطانی که به رادیوتراپی مراجعه می کنند ۱۰ بار و در ۲ تا ۶ هفته است.

رادیوتراپی زخم های بدخیم را درمان می کند و با توجه به نظر پزشک متخصص در این زمینه زخم ها درمان می شود.

نکته که باید در رادیوتراپی به آن اشاره کرد این است که زمانی که پزشک و متخصص برای شما تعیین می شود در همان زمان به رادیوتراپی مراجعه کنید و وقفه ای در آن ایجاد نکنید.

ابتدا در رادیوتراپی در جلسات اول زخم ها بزرگتر از حالت عادی می‌شود اما با گذشته ۴ تا ۵ جلسه زخم ها بهبود مییابد.

آنکولوژی یکی دیگر از روش های تسکین سرطان است که مثل روش رادیوتراپی و پرتو درمانی است و توسط جراحان پلاستیک و ترمیمی انجام می گیرد با استفاده از تزریقات شیمیایی دارویی و درمانی به زیر پوست راه پیدا می کند.

این زخم ها بسیار خطرناک و آزاردهنده هستند ولی با این روش از درد آنها کاسته می شود و اندازه زخم کم میشود.

ملانوما اولین زخمی است که در افراد سرطانی در پشت ظهور پیدا می‌کند و در ابتدا مثل خال است اما با رشد سلول‌های سرطانی رنگ آن تیره تر و بزرگ تر می شود در مشکلات بسیار جدی برای فرد ایجاد می‌کند و دچار خونریزی داخلی و بیرونی میشود.

زخم سلول پوششی پوست باعث ایجاد سرطان در بدن می شود و لایه های زیرین پوست را درگیر می کند باعث ایجاد عفونت های بزرگ می شود با استفاده از اشعه درمانی و جراحی درمان میشود.

سرطان سلول پایه ای از انواع سرطان هایی است که زخم های سطحی سرطانی در بدن ایجاد می کند روند آن آهسته است و درمان بر روی آن بهتر از مدل های قبلی پاسخ می دهد این سرطان نیز با اشعه درمانی بروش جراحی درمان می شود بدن فرد سرطانی به دلیل اینکه بسیار ضعیف است ممکن است آسیب هایی به بدنش وارد شود و در کوچکترین اتفاقی آسیب می بیند.

زخم بدخیم چیست؟

زخم بدخیم

زخم بدخیم یک نوع سرطان پوستی است که ممکن است باعث تخلیه شدن پوست شود. این زخم ممکن است به صورت حفره های باز به نظر برسد و باعث رشد نامنظم در روی سطح پوست شود.

زخم های بدخیم به زخم هایی می‌گویند که سلول سرطانی به غدد مختلف بدن از جمله غدد لنفاوی بدن حمله کرده است.

باعث التهاب و عفونت و خونریزی پی در پی تخلیه و بوی بد می شود. زخم های بدخیم تمام شرایط زندگی فرد را تحت تاثیر می گذارند و باعث می شود که فرد درد بکشد.

خونریزی در زخم های بدخیم بسیار زیاد است ممکن است رگ ها فرسایش پیدا کند و همچنین آسیب‌دیده به نظر برسد هر نوع پانسمانی که با سطح به پوست در تماس باشد باعث پارگی سطح پوست میشود زخم های بدخیم با بو و عفونت فراوانی به همراه هستند که این بو ناشی از باکتری های مرده در بدن است.

معمولاً زخم های بدخیم قابل درمان نیستند اما با گذشت زمان و پیشرفت علم و فناوری درمان این زخم ها پیشرفت کرده و بسیاری از بیماری ها خوب شدند.

زخم بدخیم احتمال بهبود آن بسیار کم است و اگر فرد به موقع به آن رسیدگی کند خوب می شود و رو به بهبودی می رود.

درمان زخم بدخیم سرطانی

دلیل ایجاد زخم بدخیم سرطانی

زخم بدخیم تا اوایل قرن بیستم راه درمانی نداشت و اکثر افراد فقط آن را با دارو کنترل می کردند.

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی این بیماری پیشرفت زیادی پیدا کرد و محققان به این نتیجه رسیدند که می‌توانند زخم بدخیم را تا حدودی بهبود بخشند.

 استفاده از روش درمانی رادیوتراپی باعث شد تا بیشتر افرادی که به بیماری بدخیم سرطان مبتلا هستند بتوانند زخم هایشان را درمان کنند.

همچنین این روش باعث شد که از درد بیماران سرطان کمک کند یکی دیگر از روش ها استفاده از ام آر آی و سی تی اسکن است که در آن نشان می دهد بیمار آیا به زخم بدخیم مبتلا است یا خیر.

رادیوتراپی عوارض خاص خود را دارد ممکن است با استفاده از رادیوتراپی زخم بزرگ تر شود اما با گذراندن تمام جلساتی که دکتر توصیه کرده است زخم ها کوچک و کوچکتر می شود.

ممکن است تیم پزشکی درمان پرتو درمانی شیمی درمانی را پیشنهاد کند همچنین با استفاده از اشعه درمانی شروع به بیماری به درمان بیماری کند.

این روش نسبت به نوشته های دیگر سرطان درمانی هم ارزان تر است و هم تعداد افراد بیشتر جواب گرفته اند.

اینکه از چه نوع دستگاهی در حین پرتودرمانی استفاده شود بسته به مقاومت بدن فرد دارد.

اگر فرد بدنی مقاوم داشته باشد از پرتودرمانی با حرارت بالا استفاده می کنند و اگر بدن فرد مقاوم نباشد از پرتودرمانی با حرارت کم استفاده می کند.

دلیل ایجاد زخم بدخیم سرطانی

دلیل ایجاد زخم بدخیم سرطانی

پوست یکی از مهمترین و بزرگترین اعضای بدن ما است که نوعی پرده هم به حساب می‌آید.

اگر پوست در معرض نور خورشید و گرما و همچنین عفونت سوختگی و آسیب های ناشی از بریدگی قرار بگیرد باعث به وجود آمدن بیماری هایی می شود و زخم بدخیم در سطح آن به وجود می‌آید که می‌تواند این آسیب‌های جدی جبران‌ناپذیری بر روی بدن ایجاد کند.

سرطان پوست به صورت تغییراتی در پوست ایجاد می گردد و زخم هایی که ناشی از سرطان های دیگر در پوست ایجاد می‌شوند بسیار بد درمان می‌شود و درمان آنها بسیار بد است همه ما می‌دانیم که سطح پوست ما از ماده‌ای به نام ملانین ساخته شده است که اگر هر گونه آسیبی در دیگر نقاط بدن ایجاد شود.

باعث ایجاد درد و تولید قدرت های می‌شود درمان بسیار سختی دارد و اگر مقدار کمی آسیب ببیند باعث ایجاد زخم در سر بدن می شود.

کراتوز اکتینیک اگر فرد بیمار یا فرد سالم در مقابل آفتاب قرار بگیرد بر روی پوست صورت قسمتی نارنجی، قرمز و صورتی دیده می شود که باعث می شود ایجاد زخم شود.

اگر به پوست بدن آسیب وارد شود و بافت‌های سلولی بدن میکروب و باکتری ایجاد شود که بدن نتواند آن را ترمیم کند به صورت فشار از پوست به بیرون می‌آید و به صورت زخم های سطحی و عمیق نمایان می شود که زخم های سطحی نیاز به دارو یا معالجه به پزشک ندارد و خود به خود درمان می شود.

 اما زخم‌های عمیق حتما باید به پزشک مراجعه شود و اگر این زخم ها در بدن فرد سرطانی به وجود بیاید بهبود آن کمی دشوار می شود. ممکن است دمل هایی که در بدن فرد سرطانی وجود دارد از نظر ظاهری تغییر کند و رنگشان عوض شود. این نشان‌ دهنده بروز زخم های سرطانی در بدن فرد است.

علائم زخم سرطانی

علائم زخم سرطانی

سرطان پوست می تواند قسمت های مختلف بدن را درگیر کند.

همچنین ممکن است به صورت وراثتی و ژنتیکی در بدن افراد وجود بیاید. کسانی که از بیماری های مختلف و سنگین مثل بیماری‌های ایدز و سرطان و ام اس رنج می برند.

ممکن است زخم هایی در سطح پوست آن ها به وجود بیاید افرادی که دچار ضعف سیستم ایمنی بدن هستند، احتمال مبتلا شدن بیشتری به سرطان دارند.

ممکن است در سطح پوست شان حالت های قرمز یا کبودی به وجود بیاید.

همچنین خال های نامنظم بر روی پوست بزنند و کسانی که در خانواده شان به صورت ژنتیکی سرطان وجود دارد احتمال ابتلا شدن به به زخم های سرطانی بیشتر است.

همچنین کسانی که کارشان به صورتی است که در معرض نور شدید آفتاب قرار می گیرد بیشتر دچار زخم های سرطانی می شوند.

کسانی که بیماری های کبدی، تخمدان، تیروئید، کیست های پستان و رحم، معده، کیسه صفرا و لوزالمعده و غیره مبتلا هستند باید مدام به پزشک مراجعه کنند و به‌عنوان چه کارهایی را انجام دهد.

همچنین کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند باید مدام بدنشان را چه کند و اگر زخم های عفونی و چرکی دیدند سریعا به یک پزشک و یا کارشناس درمان زخم مراجعه کند.

افرادی که به سرطان های مختلف دچار هستند باید وزن خود را پایین نگه دارند و غذا زیاد نخورند و اضافه وزن شان را پایین بیاورند به جای مواد سرخ کردنی و نوشیدنی های مضر بهتر است از آب استفاده کنند.

برای اینکه چکاب را در خانه انجام دهید بهتر است به یک اتاق روشن بروید و با استفاده از یک آینه تمام قدی نقاط پوستتان را بررسی کنید اگر لکه های تیکه ای قرمز و آبی وجود داشت یا همچنین زخم های کوچک و بزرگی در سطح پوست تان مشاهده کردید بهتر است به کارشناس درمان زخم در مرکز درمان زخم مراجعه کنید.

نحوه تشخیص سرطان زخم سرطان بدین صورت است که با استفاده از نمونه برداری با بی حسی به بررسی بدن می پردازند یکی دیگر از علائم زخم سرطانی التهاب لب ها است که باعث تورم بین لب ها می شود.

شاخک پوست یکی دیگر از علائم زخم سرطان است بدین صورت که در تمام نقاط بدن لکه های سفید رنگی در بدن ایجاد می شود که باعث می شود پوست زشت به نظر بیاید.

قسمت هایی از بدن که بیشتر در معرض زخم سرطان هستند عبارت است از ناحیه تناسلی کف دست ها کف پا و زیر ناخن ها این نوع از زخم ها در افرادی که رنگ پوستشان تیره تر است رخ می دهد.

انواع زخم های سرطان پوست عبارت است از:

  • لنفوم بی
  • لنفوم تی
  • کارسینوم سلول مرکل

اگر پوستتان را با مواد شوینده شسته شود و مدام  پوست شما خونریزی می کند.

همچنین اگر پوست شما به دیوار یا مرکزی خود باعث خونریزی شدید و عفونت می گردد همه این موارد نشان دهنده زخم سرطان هستند و زخم در پوست خونریزی می کند و خونریزی آن به صورت شدید و چند ساعت است اصلاً خوب نمی شود و انعقاد خون یا همان ویتامین کا در آن کم است بخشی از نشانه های زخم سرطانی است.

سرطان پوست به صورت تغییراتی در پوست ایجاد می گردد و زخم هایی که ناشی از سرطان های دیگر در پوست ایجاد می‌شوند.

زخم های حاصل از سرطان بسیار بد درمان می‌شود و درمان آنها بسیار بد است همه ما می‌دانیم که سطح پوست ما از ماده‌ای به نام ملانین ساخته شده است که اگر هر گونه آسیبی در دیگر نقاط بدن ایجاد شود.

باعث ایجاد درد و تولید قدرت های می‌شود درمان بسیار سختی دارد و اگر مقدار کمی آسیب ببیند باعث ایجاد زخم در سر بدن می شود.

کراتوز اکتینیک اگر فرد بیمار یا فرد سالم در مقابل آفتاب قرار بگیرد بر روی پوست صورت قسمتی نارنجی، قرمز و صورتی دیده می شود که باعث می شود ایجاد زخم شود.

اگر به پوست بدن آسیب وارد شود و بافت‌های سلولی بدن میکروب و باکتری ایجاد شود که بدن نتواند آن را ترمیم کند به صورت فشار از پوست به بیرون می‌آید و به صورت زخم های سطحی و عمیق نمایان می شود که زخم های سطحی نیاز به دارو یا معالجه به پزشک ندارد و خود به خود درمان می شود.

 اما برای زخم‌های عمیق حتما باید به مرکز درمان زخم مراجعه شود.

اگر این زخم ها در بدن فرد سرطانی به وجود بیاید بهبود آن کمی دشوار می شود. ممکن است دمل هایی که در بدن فرد سرطانی وجود دارد از نظر ظاهری تغییر کند و رنگشان عوض شود، این نشان‌ دهنده بروز زخم های سرطانی در بدن فرد است و فرد با دیدن این علائم باید سریعا به کارشناس درمان زخم مراجعه کند.

Call Now Buttonتماس مستقیم