Deprecated: هوک elementor/widgets/widgets_registered از نگارش3.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از elementor/widgets/register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5756

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381
درمان زخم عروقی + راه های درمان زخم شریانی و زخم وریدی
درمانگر زخم

درمان زخم‌ های عروقی به دو دسته زخم شریانی و زخم وریدی تقسیم می‌شوند. این نوع زخم ‌ها اغلب اندام ‌های تحتانی مثل پا را در بر می‌گیرد.

به دلیل کمبود و کاهش جریان خون در این قسمت ‌ها، بافت ‌های اندام‌ های تحتانی دچار مشکل می ‌شوند و در نتیجه زخم‌ های شریانی به عروق صدمه وارد می‌ کنند.

اگر به قلب خون کافی وارد نشود، رگ‌ ها دچار خشکی و اختلال می ‌شوند. به همین ترتیب زخم ‌های وریدی ایجاد می‌گردند.

این نوع زخم‌ ها مانند زخم‌ های ساده و سطحی نیستند و ممکن است بهبود زخم‌ های پا، ماه ‌ها به طول بینجامد و به درمان‌ های مختلف و ترکیبی احتیاج داشته باشد.

دلایل ایجاد زخم

دلایل ایجاد زخم ها بسیار زیاد است؛ اگر در لایه های سطحی و عمقی پوست به درم و اپیدرم ضربه‌ای وارد شود که باعث گسستگی بافت‌های پوستی شود زخم به وجود می‌آید.

در واقع عوامل مختلفی باعث به وجود آمدن زخم می شود.

یکی از این دلایل آسیب دیدگی شدید است وقتی فشار از حد مجاز بیشتر باشد و فشار خون در زیر پوست ایجاد شود جریان خون باعث بریده شدن پوست می شود و زخم ایجاد می گردد.

 جراحی پوست ممکن است باعث به وجودآمدن زخم شود به دلیل اینکه زخم عفونت می کند زخم  ممکن است همراه با درد باشد.

سوختگی های بسیار عمیق زخم را به وجود می‌آورند.

افرادی که به دیابت مبتلا هستند اگر به پوست بدنشان آسیبی وارد شود خیلی دیر خوب می شود.

ممکن است از برخورد فرد با زمین به وجود بیاید. زخم ها به 2 نوع عفونی و غیرعفونی تقسیم می شوند.

 که زخم های عفونی نیاز به معالجه به پزشک متخصص دارد و باید داروهای آنتی بیوتیک و آمپول هایی که پزشک معرفی کرده است مصرف شود.

در زخم های غیر عفونی نیازی به استفاده از دارو و قرص نیست و زود درمان می شود.

انواع زخم عروقی

انواع زخم عروقی

یکی از شایع ترین زخم هایی که وجود دارد زخم عروقی است.

این زخم معمولا در قسمت پایینی رخ می‌دهد و اکثر زخم ها از این نوع زخم عروقی هستند.

 زخم عروقی باعث از بین رفتن سلول های اطراف پا می شود و منجر به زخم در پوست پا و در نهایت خونریزی می گردد.

زخم عروقی وقتی رخ می دهند که دریچه ی رگ یک طرفه نتوانند جریان خون را حفظ کند و آن را به سمت قلب ببرد به جریان خون نارسایی رگ نیز گفته می شود.

رگ های عمیق که در قسمت های تحتانی بین ماهیچه و پوست وجود دارند باعث ایجاد سر زخم‌های عمیق می شود.

زخم های نیمه عمیق که در بدن وجود دارد رگ های عمیق و سطحی را به هم متصل می کند.

 زمانی که دریچه رگ های بدن آسیب ببیند جریان خون با سرعت بیشتری در رگ ها جریان پیدا می کند که باعث فشار زیاد به بدن می شود.

 این عوامل باعث می‌شود از رسیدن اکسیژن و مواد مغذی به داخل بافت ها جلوگیری شود; زخم های عروقی ممکن است بر اثر:

 • مصرف سیگار
 • مصرف بیش از حد نمک
 • نداشتن تحرک
 • داشتن اضافه وزن
 • کنترل نکردن فشار خون
 • استفاده از غذاهای چربی
 • کلسترول خون
 • توجه نکردن به دیابت
 • توجه نکردن به تاول و زخم های اطراف پا و مچ پا
 • خارش بیش از حد
 • عدم رسیدگی به مسائل بهداشتی
 • استفاده نکردن از وسایل مرطوب کننده
 • واریس
 • شکستگی اندام از بدن
 • جراحی
 • بالا رفتن سن

باعث به وجود آمدن زخم های عروقی می‌شود.

درمان زخم

علائم زخم عروقی

علائم زخم عروقی

با بالا رفتن سن و به وجود آمدن بیماری آرتروز زخم ها ایجاد می‌شود.

ترومبوفیلبت لخته خون  سطحی است که ورم زیادی را به دنبال دارد و باعث می شود که دریچه رگ ها بسته شود.

 افرادی که در ناحیه پا، زانو و ساق پا مشکل دارند و نمی توانند به راحتی حرکت کنند در معرض مبتلا شدن به واریس هستند.

در بین جنسیت خانم ها بیشتر از آقایان به واریس مبتلا می شوند.

 برای نشان دادن نوع زخم پا بهتر از شاخص پایی و بازویی که توسط پزشک استفاده می شود انجام گیرد.

با وجود آمدن سونوگرافی های وریدی و ونوگرافی عمل تشخیص علائم زخم های وریدی بهتر شده است.

زخم های عروقی جز زخم های بسیار دردناک به حساب می آیند که در پوست ایجاد می شوند و حداقل ۲ تا ۴ هفته طول می کشد که خوب شود.

زخم های عروقی معمولا در قسمت های درونی پا، بالای مچ پا ایجاد می‌شود. علائم زخم عروقی بسیار زیاد است از جمله:

 • تورم مچ پا
 • تغییر حالت
 • تغییر رنگ دادن اطراف زخم
 • کلفت و سخت شدن پوست اطراف زخم
 • احساس درد زیادی در زخم
 • پوسته پوست شدن
 • قرمز شدن
 • کبود شدن
 • خارش پوست
 • به وجود آمدن اگزما
 • ایجاد رگ های کلفت و متورم و درد آور
 • ایجاد بوی بد و تهوع آور از زخم
 • کبودی بیش از حد
 • در هنگام حرکت زخم دچار خونریزی می شود.
 • دفع شدن مایع سیاه از زخم
 • خونریزی مداوم به صورت تیره و روشن از علائم زخم عروقی است.
 • خونریزی
 • کهیر
 • بیماری صدفی
 • بیماری پولکی
 • سرطان خون

این زخم ها ترک بر می دارد و بیماری پولکی صدفی و غیره را به وجود می آورد و باعث درد فراوان برای فرد می شود. هر چقدر عمق این زخم ها بیشتر باشد درد آن شدید تر می شود.

سرطان پوست ورم پای فراوان سنگینی وزن پا بزرگ شدن بیش از حد ماهیچه های پا تغییر رنگ پوست به قرمز و بنفش همچنین خارش و سوزن سوزن شدن پا درد فراوان پوست پوست شدن و همچنین وراثت از عوامل تشدید بیماری هستند.

علائم زخم عروقی

این زخم ها ترک بر می دارد و بیماری پولکی صدفی و غیره را به وجود می آورد و باعث درد فراوان برای فرد می شود.

هر چقدر عمق این زخم ها بیشتر باشد درد آن شدید تر می شود.

سرطان پوست ورم پای فراوان سنگینی وزن پا بزرگ شدن بیش از حد ماهیچه های پا تغییر رنگ پوست به قرمز و بنفش همچنین خارش و سوزن سوزن شدن پا درد فراوان پوست پوست شدن و همچنین وراثت از عوامل تشدید بیماری هستند.

عوارض زخم عروقی

عوارض زخم و عروق بسیار زیاد است.

اگر به زخم به موقع رسیدگی نشود ممکن است خطرات زیادی به همراه داشته باشد و مدت زمانی که زخم عروقی چو درمان شود بین یک تا سه ماه باشد.

همچنین اگر زخم های عمیقی عروقی را زیر نظر پزشک درمان نکنیم ممکن است بعد از اینکه جای زخم رفت دوباره زخم عود کند و درد فراوانی به همراه دارد.

زخم عروقی به یکی از انواع زخم هایی می گویند که اکثر زخم ها معمولا از این دسته از زخم ها هستند.

این دسته از زخم ها باعث از بین رفتن و مردن سلول های اطراف زخم و پوست می ‌شود.

 زخم عروقی یکی از شایع ترین بیماری ها در بین همه افراد است و معمولاً همه افراد به آن مبتلا می شوند.

زخم عروقی در واقع نمی تواند خون را از قلب به رگ پمپاژ کند و همین امر باعث می‌شود که مناطق زخم کبودی ترشحات مختلفی در بدن ایجاد شود.

عوارض زخم عروقی

وقتی قلب اکسیژن لازم را نمی رساند. عوامل خطر زخم عروقی بسیار زیاد می شود.

 • در افراد سالمند در قسمت تحتانی باسن
 • افرادی که روزانه سرپا می ایستند.
 • افرادی که دارای نارسایی قلب و التهاب رگ های قلب هستند
 • زنان باردار
 • بیمارانی که قدرت حرکت ندارند
 • کسانی که فلج اطفال و و قطع نخاع شده اند
 • افرادی که چاقی بیش از حد دارند
 • کسانی که روزانه مقدار زیادی الکل می نوشند
 • بیمارانی با کلسترول بالا و دیابت

رخ می دهد زخم های عروقی به چند دسته تقسیم می شود که در ادامه این متن آنها را برای شما بیان می کنیم.

 هر چقدر این زخم ها درمانشان طول بکشد عواقب جبران ناپذیری دارد .اگر این زخم ها در قسمت پا رخ دهد باعث می شود که فرد به راحتی نتواند راه برود و کارهای روزانه خود را انجام دهد. همچنین اگر این زخم ها در بالا تنه اتفاق بیفتد فرد نمی تواند کارهای روزانه اش را انجام دهد.

 اگر به این زخم ها به موقع رسیدگی نشود باعث می شود که زخم به نواحی دیگر بدن برود و نواحی دیگر را درگیر کند. اگر به زخم های عروقی به موقع رسیدگی نشود باعث به وجود آمدن قدرت می شود و زخم به قدرت تبدیل می گردد.

راه های درمان زخم عروقی

قبل از این که نسخه ‌ای توسط پزشک نوشته شود، باید علت اصلی درمان زخم ‌ها شناسایی شود. عمده این زخم‌ها با مراقبت مناسب و مصرف آنتی‌بیوتیک درمان می‌شود.

اگر علت اصلی این‌گونه زخم ‌ها شناسایی شود، می ‌تواند به درمان قطعی زخم‌ ها و جلوگیری به عود مجدد کمک کند.

برای معالجه زخم ‌های شریانی پزشک معالج گردش خون را به ناحیه ‌ای که آسیب‌دیده است بررسی می‌کند و سعی می‌کند گردش خون را به تمام نقاط بدن باز گرداند.

درمان به کمک آنتی‌بیوتیک علائم سطحی را کاهش می‌دهد بنابراین نمی‌تواند به طور کامل منجر به بهبود شود. اضافه بر آنتی‌ بیوتیک ‌ها از جراحی برای برگرداندن جریان خون به اندام‌ ها و بافت‌های آسیب‌دیده کمک می‌کنند.

برای درمان این نوع زخم‌ها جراحی آنژیوپلاستی گزینه مناسبی است.

در این روش با استفاده از بانداژ برای  بازکردن عروق و شریان‌های آسیب‌دیده به بهبود جریان خون کمک می‌شود.

با بازکردن راه جریان خون علائم کاملا از بین می‌رود؛ اگر این جریان درمان نشود، زخم ترمیم نمی ‌شود و عفونت و آلودگی‌ها در بدن فرد باقی می ‌ماند که در نهایت می‌تواند منجر به قطع عضو شود.

 برای جلو گیری از بزرگ ‌شدن زخم و ایجاد عفونت در زخم ‌های شریانی می ‌بایست به اصول مراقبتی که پزشک متخصص به شما ارائه می‌ دهد، توجه کنید.

 در هر زمینه ‌ای که مشکل دارید با پزشک خود مشورت کنید. تعداد بانداژ  هایی که در طول روز لازم است انجام دهید و تغییراتی که در سبک زندگی خود بهتر است، ایجاد کنید را از پزشک معالج خود بپرسید.

فرق بین زخم های وریدی و شریانی

زخم شریانی و وریدی دو نوع هستند که در بدن به وجود می آید در قسمت تحتانی مثل پاها به وجود می‌آید و شرایط در نتیجه به عروق به وجود می آید بر خلاف سایر زخم بهبود زخم ها در پاها بسیار زمان ‌بر است این زخم برای اطمینان از بهبودی مناسب بهبودی سریع درمان احتیاج دارند زخم های شریانی در قسمت بیرونی مچ پا پا انگشتان و پاشنه وجود می آید و نمی تواند در منطقه دیگر نیز شکل بگیرند.

 این زخم ها دردناک می باشند از نشانه‌ های دیگر زخمی شریانی می تواند زخم زرد سیاه قرمز زخم های عمیق پوست محکم و است.

 در زمان شب خونریزی ندارد ناحیه درگیر خنک و سرد است وقتی پا بلند شد ها کمرنگ می شود اشاره نمود معمولا در زیر زانو و در ناحیه مچ پا دچار خون ریزی می شود.

 زخم های وریدی در برخی موارد بسیار دردناک منطقه آسیب دیده ممکن است و علائم التهاب و ورم و درد پوسته پوسته شدن پوست لکه های قهوه ای و ترشح همراه باشد گردش خون ضعیف قلب آسیب به وجود آوردن این زخم است.

 هنگامی که جریان خون کاهش پیدا می کند پوست و بافت در منطقه آسیب دیده از  مواد مغذی محروم خواهد و سپس منطقه را پیدا می کند و زخم باز را تشکیل می‌دهند اگر زخم در هر جای بدن به وجود آید زخم های شریانی وریدی بیشتر در نواحی تحتانی و پا ها به وجود می آید.

 شریان های مسدود شده دلیل شایع زخمی وریدی و شریانی میباشد به عنوان زخم های شدید به حساب می اید.

 شریان‌ها محصولات حاوی مواد مغذی و اکسیژن به بافت های مختلف بدن هستند شریان هایی که انتقال پیدا کردن مانع جریان جاری شدن خون مواد مغذی به داخل آن ها می‌شود و در نتیجه زخم ها باز خواهند شد از عواملی که باعث به وجود آوردن زخم شریان می شود عبارتند از سیگار کشیدن فشار خون بالا ضرر به کلسترول بالا نارسایی کلیه و غیره.

 زخمی و وردیدی شایعترین نوع زخم پای هستند در اثر آسیب به رگ ها به وجود بیاید و وظیفه رساندن خون از قسمت مختلف بدن به قلب را از طریق دریچه های یک طرفه خواهد داشت این دریچه ها باعث جاری شدن خون از قلب می شوند اگر خون به درستی جریان پیدا نکند می تواند در یک ناحیه از بدن  تورم ایجاد  شود و باعث آسیب به پوست و نشت مایعات و سلولهای خونی ایجاد ورم و تورم شود.

 تصور می‌شود که این هم از جریان خون جلوگیری میکند و بافت های پا را تحت تاثیر قرار می دهد برای معالجه زخم شریانی پزشکان توضیه می کند که از چسب زخم در ان محل استفاده شود.

 درمان علت اصلی بهتر می‌تواند به کاهش ان هم کمک کند این زخم ها به طور کامل بهبود می بخشد و با استفاده از آنتی بیوتیک می توان مقداری جلوی راه آنها را باز نمود برای معالجه زخم شرایط تعداد گزینه جراحی هم وجود دارد ولی در این روش از باز کردن شریان هایی که آسیب دیدند استفاده می کنند.

زخم شریانی

زخم ‌های شریانی بیشتر بر اثر مسدود شدن شریان‌ ها ایجاد می‌شوند، اصطلاحا به آن ها زخم ایسکمیک می ‌گویند.

همان‌طور که می‌دانید شریان ‌ها موظف هستند که اکسیژن و مواد غذایی را به بافت ‌های مختلف بدن تحویل دهند.

 رگ‌ هایی که مسدود می‌شوند از جاری شدن مواد مغذی و خون غنی به اندام‌ ها جلوگیری می‌کند و این امر منجر به به‌وجود آمدن زخم ‌های شریانی می‌شود.

زخم ‌های شریانی غالبا در روی انگشتان پا قوزک پا و مچ بیرونی پا تشکیل می‌شود. البته در منطقه دیگر هم قابل ایجاد هستند، این زخم ‌ها بسیار دردناک هستند.

شکل ظاهری آن‌ها فرو رفته است که اصطلاحاً به آن ‌ها پانچ دار می‌ گویند.

درمان زخم شریانی

برای اینکه زخم های شریانی به راحتی درمان شود بهتر است و آن‌ها را آویزان کنید وقتی که پا آویزان شود در کمتر میشود سیگار و دخانیات را قطع کنید توسط آنژیوگرافی به درمان اختلال خونرسانی بپردازید چرب کلسترول را کاهش دهید و از آن در مواد غذایی سالم بیشتر استفاده کنید.

 بدین صورت که مصرف حبوبات سبزیجات و ویتامین ها را در مصرف خود ببیند گسترش دهید از از مشاوره های تخصصی عفونت استفاده نمایید با آنتی بیوتیک های مناسب استفاده کنید ازطریق هایپر تراپی و اوزون تراپی اکسیژن رسانی به پوست تان کمک کنید.

از پانسمان های استریل و مرطوب کننده که از داروخانه ها تهیه می شود استفاده کنیم آن را شستشو کنید زخم ها را پاکسازی کنید و باکتری های موجود را را با استفاده از محلول شستشوی باکتری بشویید.

درمان زخم اگر به این روشها ممکن نشد نیاز به جراحی های سرپایی و عمدی دارد جراح قسمت‌ هایی که عفونت کرده است را از بدن خارج می‌کند و باعث می‌شود که عفونت از بدن خارج گردد.

از بتادین و الکل برای شستشوی زخم استفاده کنید داشته باشید که بهترین و الکل به زخم وارد نشود اگر این مواد به زخم وارد شود باعث عفونت چند برابر میشود.

اگر مشکل رگ ها و تنگی عروق رفع نشد برای باز کردن رگ ها بهتر است با روش های غیر جراحی مثل ورود سوزن از قسمت ران با بازو صورت گیرد.

در برخی از افراد باز کردن عروق ممکن نیست و معمولاً زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر به موقع به درمان زخم شریانی نپردازیم باعث قطع عضو می شود.

برای اینکه از این عوامل جلوگیری نمایید بهتر است زخم را هر ۴ ساعت یکبار تمیز کنید و از پانسمان های یکبار مصرف استفاده کنید. میزان مایعات بدون قند و گاز را مثل آب افزایش دهید.

از لباس های پلاستیکی استفاده نکنید زیرا مواد پلاستیکی حساسیت زا هستند و باعث می‌شود که زخم شما عود کند و عفونت بدن شما را بگیرد اگر این زن در دست شما ایجاد شده است بهتر است از دستکش های پارچه ای و پنبه استفاده کنید.

داروهایی که پزشک معالج برای انجام گرفته است را به موقع و سر وقت مصرف کنید. از کفش و جوراب مناسب استفاده کنید.

کفش و جوراب یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود زخم شریانی است. همچنین با استفاده از یک رژیم غذایی سالم بیماری را کنترل کنید. بهتر است روزانه ساعتی را به پیاده روی و ورزش کردن اختصاص دهید.

هنگام خواب از جوراب های واریس و بلند و پشمی استفاده کنید تا آسیبی به زخم وارد نشود.

محل زخم را خیلی سرد و خیلی گرم نگه ندارید. زیرا اگر زخم بدن سرد فرد باشد زخم خشک می‌شود و اگر گرم باشد زخم عرق می کند و باعث می شود که زخم بزرگ و بزرگ تر شود.

مدام حمام بروید؛ اگر لیف به روی زخم ها نمالید بهتر است و از شامپو بدن برای از بین بردن زخم استفاده کنید و آن و به این صورت که مقدار شامپو بدن را که مواد شیمیایی در آن کم استفاده شده است را در دست قرار دهید و به آرامی در محل زخم قرار دهید.

در فصل های سرد و خشک مثل پاییز و زمستان با لوسیون های مختلف آن را مرطوب نگه دارید از لباسهای پشمی و خشک که باعث خارش بدن میشود استفاده نکنید.

به ئلیل اینکه باعث می شود که بدن خون خونریزی کند و درد فراوانی به همراه دارد همچنین بهتر است از لباس های نخی استفاده کنید لباس های منفی به دلیل این که از الیاف های طبیعی ساخته شده اند خونریزی را کاهش میدهد.

علائم زخم شریانی  

شاید برایتان جالب باشد بدانید زخم ها همیشه بر سطح بدن و نواحی مختلف پوست و ماهیچه ها اتفاق نمی‌ افتند، بلکه برخی از زخم ها داخلی بوده که ممکن است مربوط به بافت های داخلی و عروق خونی باشند که می ‌توانند به ارگان های اصلی آسیب رسانده و آسیب های داخلی را به سایر اندام های حیاتی بدن وارد کنند.

رخم های شریانی علائمی دارند که با دانستن آنها در صورت بروز می توان سریعتر به پزشک مراجعه کرده و اقدامات لازم را برای درمان انجام دهید. از مهمترین علائم زخم های شریانی می توان به زخم های قرمز یا زرد و سیاه اشاره کرد. اگر احساس می کنید که زخم شما دیر بهبود پیدا می‌ کند و از حالت قرمز به سیاه تبدیل میشود باید بدانید که مبتلا به زخم شریانی شده اید و باید سریعاً درمان شوند.

 از دیگر علائم بارز زخم های شریانی می توان به عمق بسیار زیاد این زخم ها اشاره کرد، و البته پوست ناحیه زخم شریانی بسیار خشک میشود و براق و کاملا بدون مو خواهد شد. معمولا زخم‌ هایی شریانی در اندام های تحتانی بدن اتفاق می‌ افتند که بیشتر در ناحیه پا بوده و در هنگام شب پا درد بسیار زیادی را به شخص تحمیل خواهند کرد.

معمولاً زخم های شریانی سر باز هستند اما خونریزی نداشته و هرگز ترشح و بوی بد ندارند‌.

 • زخم ‌هایی با رنگ زرد سیاه و قرمز
 • زخم‌ های عمیق و فرورفته
 • پوست خشک یا براق و بدون مو
 • درد پا در شب
 • خون ریزی بدون بو و ترشح در زمان آویزان شدن پا
 • کف پا قرمز می‌شود.
 • زمان بالا نگه‌داشتن پا، کف پا کم‌رنگ می‌شود.

سیستم عروقی مجموعه به هم پیوسته و بسیار پیچیده است.

آنها مویرگها ورید ها و عروق لنفاوی می باشد که اکسیژن و مواد غذایی را به اندامها می‌رساند و دی اکسید کربن و دیگر مواد زائد را به قلب ریه برمی گردند هرگونه اختلال در خونرسانی می تواند موجب مشکلاتی برای قلب و عروق شود اگر این اختلال در شریان ها به وجود بیاید زخم هایی به وجود می آید.

 که به آنها دیسکی میک می گوید و اگر ورید های بدن دچار مشکل شود زخم ایجاد می‌شود که با آنها زخم وریدی می گویند.

هر دوی زخم ها و ویژگی های خاص و متفاوتی دارند و روش های درمانی آنها با هم فرق دارد. زخم های شریانی از انواع زخم های عروقی می باشند که در قسمت پا ها به وجود می آیند زخم های شریانی کمبود خون را نشان می‌دهد و به عروق صدمه می زند.

زخم وریدی از آسیب رساندن به رگ ها برای برگشت ناکافی و خون به قلب به وجود می آید معمولا شریان های مسدود شده دلیل اصلی ایجاد زخم های شریانی هستند شریان‌ها مسئول انتقال مواد و اکسیژن به بافت های بدن هستند شریان های بسته شده نمی توانند خون غنی از مواد مغذی را به اندام ها برسانند که این امر باعث ایجاد زخم های شریانی میشود که در ناحیه قسمت بیرون پا قوزک پا روی مچ به وجود می آید و دردناک است و ظاهری فرورفته دارد.

دلایل ایجاد زخم‌های شریانی

زخم های شریانی و وریدی دو نوع هستند که غالباً در اندام های تحتانی و پا ها ایجاد می‌شود و به دلیل فقدان جریان خون به بافت این زخم شریانی به وجود می‌آید زخم های شریانی زخم های فرو رفته است و ظاهری بسیار بد دارند.

خون ضعیف قلب باعث ایجاد زخم می شوند و هنگامی که جریان خون کم میشود پوست و بافت منطقه آسیب دیده است اکسیژن و مواد مغذی محروم می‌شود و زخم ‌ها خود را پیدا می کند اگرچه این زخم می تواند در هر چه قسمتی از بدن به وجود آید و زخم های عروقی در اندام های تحتانی و پاها ایجاد می شوند.

از علائم زخم شریانی می توان به زخمی قرمز زرد یا سیاه زخم عمیق درد پا در زمان شب پوست خشک و خونریزی ترشح و بوی بد و همچنین و قرمزی و لکه های کمرنگ بر روی پا اشاره کرد از دلایل به وجود آمدن زخمی شریانی می‌توان به بالا رفتن سن دیابت فشار خون و  بالا نارسایی کلیه استعمال دخانیات روما و آسیب آترواسکلروز ارز و واسکولیت اشاره کرد. 

زخم های شریانی از انواع زخم های عروقی می باشند که در قسمت پاها به وجود می آیند زخم های شریانی کمبود خون را نشان می‌دهد.

 • دیابت
 • فشارخون
 • استعمال دخانیات
 • افزایش سن
 • کلسترول بالا
 • تروما
 • نارسایی کلیه
 • اسکویت
 • اترواسکلروز

درمان زخم وریدی

برای تشخیص درست زخم‌ های وریدی باید به یک متخصص مراجعه شود؛  تا ایشان بتوانند نوع زخم را تشخیص دهند.

علاوه بر معاینه سطحی که توسط پزشک معالج انجام می‌شود استفاده از سونوگرافی ‌های داپلر می‌تواند در تشخیص درست و شناسایی نوع زخم کمک کنند.

آزمایش ‌ها و تست‌ های دیگری به کمک سونوگرافی آمده ‌اند و فرد در مدت زمانی که نیاز  است تحت درمان قرار گیرد می‌تواند این تست‌ها را انجام دهد یکی از این تست‌ها api نام دارد.

تحقیقات انجام شده که در انگلستان صورت گرفت از هر ۵۰۰ نفر یک نفر به این بیماری مبتلا است و معمولاً در سنین ۸۰ سال به بالا این بیماری اتفاق می افتد بهتر است برای پیشگیری از این بیماری ورزش های زیاد را انجام دهید.

بهتر است واریس را زیر نظر پزشک درمان کنید. همچنین اگر درد زیادی احساس شد بهتر است از قرص های مسکن و قرص های مخصوص درمان زخم واریس استفاده شود.

برای واریس هایی که هنوز درمان نشده اند بهتر است از لایه و جوراب های فشاری مدل ۲ یا همان کلاس ۲ استفاده شود.

برای اینکه این بند ها را  به راحتی نصب کنید بهتر است آموزش های لازم را توسط کارشناسان و پزشکان ببینید.

چند جلسه به پزشک و فیزیوتراپی مراجعه کنید و نحوه صحیح بستن را ببینید.

در صورتی که فردی به زخم وریدی مشکوک باشد پزشک یک آزمایش کلی از جسم فرد می گیرد و از بازو تا مچ پا بر روی قسمت های مختلف آزمایش قرار می‌دهد.

تشخیص این که زخم ها چگونه باشد و آزمون آزمایشی مناسب است بر عهده پزشک است.

یکی از این ازمایش ها، آزمایش مچ پا است که فشار خون را در مچ پا در قسمت بالا پایین و آویزان شدن پا اندازه گیری می کند.

پزشک می خواهد این نکته را بفهمد که آیا فشار خون در پاها کم شده است یا نه.

از دیگر روش های تشخیص زخم های وریدی سونوگرافیست سونوگرافی فشار مختلف را از قسمت بازو تا مچ پا اندازه گیری می نماید و به این نکته پی می برد که آیا خون در قسمت ساق و مچ پا جریان دارد یا نه.

ازمایشات تصویربرداری به آزمایشاتی می‌گوید که در آن با استفاده از اشعه ایکس از قسمت‌های مختلف بدن انجام می شود. ممکن است فرد به زخم وریدی مبتلا شود عکس برداری میکند.

در بعد از این ازمایشات پزشک از فرد بیمار این سوال را می‌پرسد که آیا سابقه بیماری های وریدی در خانواده دارد یا نه.

سپس با توجه به جوابی که فرد بیمار می دهد به تشخیص این بیماری ها می پردازد عمل جراحی در این روش با استفاده از امواج رادیویی صورت می گیرد، به صورت سرپایی در رگ کوچک و بزرگ وارد میشود.

بعد از انجام این عمل با داروی ایبوپروفن آن را کنترل می کنند و در یک هفته جواب می دهد.

علت ایجاد زخم های وریدی

علت ایجاد زخم های وریدی علت ایجاد زخم های وریدی

سامانه گردش خون با مشکل روبه ‌رو می‌شود زخم های پوستی به وجود میاد از جمله عواملی که بر روی زخم های وریدی تاثیر مستقیم می گذارد دیابت است.

دیابت  یک نوع بیماری است که سبب بالا رفتن قند خون میشود مقدار زیاد قند خون باعث می‌شود به عصبی به نام نوروپاتی آسیب وارد شود.

امکان دارد فرد مبتلا به دیابت احساس لامسه خود را در قسمت کف پا از دست بدهد از ان جایی که فشار یا درد احساس نخواهد شد فرد متوجه آسیب های پا و کف پا هم نخواهد شد.

 قند خون بالا می رود و همچنین التیام زخم ها خیلی با سرعت کمی اتفاق می‌افتد و آسیب هایی به وجود می آید آرتروز اسکلروز هم یکی دیگر از عواملی که باعث وجود آورد می شود زمان وجود آنها به دلیل توده های چربی به نام پلاک تنگ خواهد شد.

به طور طبیعی خون به سرتاسر بدن نمی رسند و زخم را به وجود می آیداز دیگر عوامل به وجود آوردن زخم های وریدی فشردگی جریان خون است در سالی که فرد برای مدت زمان طولانی در یک وضعیت قرار بگیرد نشانه مداوم عروق خون را فشرده می کند.

 این فشردگی باعث انتقال داده قسمتی از ورید ها می شود و در نهایت به مرور مرگ پوستی به وجود می‌آید. زخم های مزمن وریدی هم از دیگر عوارض به وجود آوردن زخم مری هستند.

زمانی که به وجود می‌آید برای توانایی جابجایی خون از حفره قلب نخواهند داشت های خونی در وریدی پا می‌تواند به بروز تورم منجر شوند درد که به شدت پیدا کند بر روی پوستشان وارد می شود و سبب ایجاد زخم های مختلف می گردد.

علائم زخم وریدی

زخم وریدی که از رایج ترین دلیل زخم شدن در قسمت ‌های تحتانی هستند و تقریباً یک درصد از جمعیت کل کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهند عوامل احتمالی این زخم ها شامل فرآیند هایی مثل التهاب است که فعال شدن لکوسیت ها و آسیب اندوتلیال و همچنین تجمع پلاکت ها و مشکلات بین سلولی را به دنبال دارد سلولیت است.

تغییرات بدخیم از عوارض شدید این مدل از زخم هستند اندازه بزرگ و مدت پایداری از عوامل نامناسب پیش آگاهی این زخم می باشد گزینه های درمانی مبتنی بر شواهد علمی برای زخم های وریدی هستند شامل بالا نگه داشتن پا ها درمان با استفاده از جوراب های واریس و پانسمان آسپرین و غیره است.

 در زخم های بزرگ مقاومت به روش های محتاطانه پیشنهاد می شود. زخم وریدی از جمله زخم هایی است که بر روی پا ایجاد می‌شود و به دلیل جریان خون و نامناسب باعث بسیاری از مشکلات می شود.

مدت دوام زخم وریدی از چندین هفته و چند سال می باشد امکان دارد بیماران این زخم ها را با نام زخمی بریدی بشناسند گاهی اوقات عدم درمان این زخم و باعث به وجود آمدن مشکلات جدی و وخیم می شود.

بیماران باید یک بار در هفته پانسمان خود را عوض کنند  پرستاران علاوه بر تمیز کردن زخم  بهبود و درمان را مورد بررسی قرار می‌دهند .

جراحی فلبوکتومی

جراحی فلبکتومی روشی هم مانند روش قبلی به صورت سرپایی در مطب انجام می گیرد رگ ها پر می شود و با علامت گذاری می شود داروهای بی حسی به پوست منتقل می شود و با استفاده از برش های سطحی و کوچک در پوست با استفاده از قلاب های کوچک رگ ها را برداشت می‌کنند، این برشها به قدری کوچک است که نیاز به بخیه ندارد.

این عمل بسیار راحت است اسکلروتراپی رگ های کنار هم را که به صورت تار عنکبوت کنار هم قرار گرفته است را مورد بررسی قرار می‌دهد این روش کس بهترین روش های درمان وریدی است.

سپس خودتان از این بندها استفاده کنید و داروهایی مثل اسپرین استفاده کنید زیرا آسپرین در روند از بین بردن زخم کمک می‌کند و همچنین فشار قابل ملاحظه بر روی زخم را کم میکند.

آنتی بیوتیک های خوراکی فقط در صورتی مصرف شود که التهاب پوستی ایجاد شده باشد. اگر التهاب و عفونت ایجاد نشد از آنتی بیوتیک استفاده نکنید.

یکی از راه‌های درمان جراحی زخم باز واریس دبریدمان زخم است این روش یک روش مکانیکی است و به درمان انزیم می پردازد. یکی دیگر از راههای درمان لیزر است که واریس ها را تا 50 روز از بین می برند.

یکی از راه های جلوگیری از مبتلا شدن به این زخما استفاده از قرصهای ویتامین مثل ویتامین b۳ و ای است ‌ها باعث می‌شود که بدن در مقابل بسیاری از امراض مقاوم باشد اگر ویتامین دی به بدن برسد بافت های بدن در برابر زخم سریع عمل میکند باعث می‌شود که زخم و خونریزی نکند.

اگر خون شما را رقیق است بهتر است از ویتامین کا استفاده شود به صورت آمپول زده می شود بدین صورت که خونریزی کم میشود ویتامین ها نقش فراوانی در انعقاد خون دارد برای کسانی که خون رقیق ای دارند استفاده از ویتامین کا توصیه می شود.

درمان و از بین ‌بردن زخم ‌های وریدی ماه ‌ها طول می‌کشد و در برخی از موارد ممکن است هرگز بهبود نیابد. این زخم که مشابه زخم ‌های شریانی هستند.

درمان بر روی بهبود جریان خون نسبت به ناحیه که آسیب‌دیده است تمرکز دارد. بی شک در رابطه ‌با زخم ‌های وریدی برای جلو گیری از گسترش بیماری، آنتی‌ بیوتیک توصیه می‌ کنند.

اما باید بدانید آنتی ‌بیوتیک ‌ها به‌ تنهایی نمی ‌توانند این‌ گونه زخم ‌ها را درمان کنند متخصصینی که در زمینه زخم‌ های وریدی فعالیت می‌ کنند. نحوه تمیز کردن  پانسمان تخصصی زخم‌ ها را به فرد مبتلا آموزش می‌دهند این  افراد برای درمان و جلوگیری از گسترش این نوع زخم و بانداژ فشاری را به شما توصیه می ‌کنند.

بانداژ فشاری مخصوص زخم ‌های وریدی توسط متخصص زخم بسته می ‌شود. فشار وارد شده به‌وسیله این باند ها جریان خون را بهبود می ‌بخشد و علائم زخم را کاهش می ‌دهند.

استفاده از بانداژ مناسب می‌تواند زخم های وریدی را تا حدی کنترل و درمان کند. پانسمان ها با اندازه های مختلفی به وجود آمده است که زیر نظر پزشک متخصص از آن استفاده می شود یکی از این روشها کامپرشن تراپی است که از بانداژ های سه تا چهار لایه استفاده می گردد و بر روی آن جوراب مخصوص واریس پوشیده می شود.

بانداژ فشاری به صورت فشرده در دسترس افراد قرار می گیرند و اندازه آنها بر تورم و میزان فشار آنها بستگی دارد.

اگر زخم بیش از حد بزرگ است از بانداژ فشاری استفاده می‌کنند. باعث ایجاد فشار در مچ پا و جایی که مورد نیاز است می‌شود همچنین برجستگی استخوان را از بین می برد به کاهش تورم کمک می کند و باعث تغییر سایز می شود.

گردش خون را حفظ می کنند و باعث میشود که خون به موقع در هر جای بدن که نیاز است گردش پیدا کند.

در رنگ های سفید، کرمی و مشکی وجود دارد و شما متناسب با سلیقه تان می توانید از آن استفاده کنید. بانداژ ها در واقع پارچه ای تور مانند هستند که کش دارند و در اندازه و طول و عرض های مختلف ساخته شده اند. این بانداژ ها باعث می شوند که محل جراحی را به خوبی پوشش دهند و با استفاده از سنجاق یا نوار چسب دور زخم می پیچد.

در زمان‌های قدیم فقط در جراحی از آن استفاده می شد اما با پی بردن به ویژگی های خوب آن در تمام داروخانه ها و مراکز پزشکی موجود است.

علل اصلی زخم های شریانی مسدود شدن شریان ها میباشد، به زخم های شریانی زخم ایسکمیک هم گفته میشود؛ شریان ها مسئولیت تحویل مواد غذایی و مغدی و هم چنین اکسیژن به بافت هارو دارند.

شریان هایی که مسدود شده اند مانع از جاری شدن خون غنی از مواد مغدی به اندام های مختلف بدن میشود که این امر باعث ایجاد زخم شریانی میشود. زخم های شریانی بیشتر اوقات در قسمت بیرونی مچ پا، قوزک پا و حتی روی انگشتان پا به وجود می آید و امکان این نیز وجود دارد که در جاهای دیگه بدن نیز شکل بگیرید و قابل ذکر است که این زخم همراه با درد است و درد دارد.

یکی از شایع ترین نوع زخم زخم وریدی میباشد که این نوع زخم در زمان اسیب رسیدن به رگ ایجاد میشود؛ در اصل رگ وظیفه رساندن خون از قسما های مختلف بدن به قلب را از دریچه ای هایی که یک طرفه میباشد دارند که این دریچه های جلوگیری میکند از جاری شدن خون از قلب میشود.

اگر خون به ان شکلی که باید جریان نداشته باشد دی یک ناحیه از بدن جمع میشود که این اجتماع باعث اسیب رسیدن به رگ میشود و نشست مایعات و سلول های خونی و ایجاد تورم میشود که تصور میشود که دلیل این جریان کافی بافت پا جلوگیری میکند و این بافت میمیرد و زخم های وریدی شکب میگیرد.

زخم های وریدی معمولا در زیر زانو و در ناحیه داخلی مچ پا شکل میگیرد و گاهی اوقات درد کمی در این زخم ها وجو دارد.

Call Now Buttonتماس مستقیم