Deprecated: هوک elementor/widgets/widgets_registered از نگارش3.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از elementor/widgets/register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5756

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381
درمان زخم پای دیابتی - مرکز درمان زخم
درمانگر زخم

زخم پای دیابتی

ترفند های درمان زخم پای دیابتی وجودی ندارد فقط روش هایی پزشکی و تجربی هستند به شما در درمان زخم پای دیابتی کمک میکند.

افراد کمی با زخم پا در افراد دیابتی آشنا هستند. اما افرادی که اطرافیان شان یا خودشان بیمار هستند، معمولا با زخم پای دیابتی آشنا هستند و عوارض آن را می دانند. زخم پای دیابتی همانند هر زخم دیگری به صورت طبیعی شروع می شود. این زخم ها از ایجاد یک خراش کوچک و یا برش یا حتی آسیب جزئی به وجود می آید.

بر خلاف زخم‌هایی طبیعی که خیلی زود بهبود می یابند این زخم ها به راحتی خوب نمی شوند .عامل به وجود آمدن این زخمها گردش خون بسیار پایین و ضعیف و همچنین آسیب عصبی در دیابت است. زخم ایجاد شده عفونت می‌کند و این عفونت ها باعث عمیق تر شدن زخم ها می شود.

زخم های دیابتی باعث به وجود آمدن عفونت در استخوان و آبسه می‌شود. افرادی که مبتلا به قند و دیابت هستند به این زخم ها مبتلا می‌شوند و گلوکز خون آنها بالا می رود. در نهایت وزن آن ها زیاد می شود و ناراحتی قلبی عروقی در این افراد بسیار زیاد است. این عارضه کل سیستم بدن را به خطر می‌اندازد. از خراش جزئی و کوچک بر روی پا شروع می‌شود و تا بدن می‌رسد.

حدود ۱۶ درصد کسانی که به دیابت دچار می‌شوند زخم پای دیابت را دارند. حدود ۸۵ درصد قسمت انتهای پا را قطع می کنند. عوارض این زخم ها به نارسایی عروق و کلیوی و زخم در انتهای اندام تحتانی منجر می شود. باعث آسیب رساندن به بافت ها خونی می شود و ترمیم زخم را با اختلال مواجه می کند و خون لخته می شود.

درمان زخم پای دیابتی

بهبود زخم دیابتی یکی از سخت ترین کارهای دنیا برای افرادی است که مشکلات دیابتی دارند.

اگر بیماران دیابتی، قند خون را به خوبی کنترل کنند به بهبود کامل زخم می انجامد. سه و نیم میلیون نفر در آمریکا دچار دیابت هستند.

فردی که دیابت دارد باید مدام قسمت های انتهایی پای خود را چک کند. در رابطه با دیابت دانش و دقت داشته باشند.

هنگامی که پای فرد دچار زخم شد، عفونتی ایجاد می شود.

اولین کار برای جلوگیری از ایجاد عفونت تمیز کردن زخم ها با بانداژ مناسب و استریل است، این کار باید روزانه با بانداژ تمیز صورت گیرد.

در هنگام قدم زدن فرد دیابتی حتما باید از کفش و جوراب مناسب و ضخیم استفاده کند. زیرا قدم زدن با پای برهنه باعث ایجاد عفونت می شود.

از دیگر راه هایی که که فرد روزانه باید انجام دهد کنترل سطح قند خون در بدن است.

افرادی که به دیابت نوع اول مبتلا هستند برای کنترل کردن قند خون به انسولین نیاز دارند. افرادی که به دیابت نوع ۲ مبتلا هستند علاوه بر این که روزانه باید از انسولین استفاده کنند و حتما باید یک سری تغییرات در غذا و ورزش خود ایجاد کنند.

افراد مبتلا به دیابت باید رژیم غذایی کربوهیدرات را زیر نظر پزشک کنترل کنند.

همچنین این بیماران حتما باید با پزشک غدد صحبت کنند و هر روز مقدار کمی کربوهیدرات مصرف کنند.

زخم پای دیابتی

درمان زخم پای دیابتی رو جدی بگیرید

راه های درمان زخم پای دیابتی

راه های درمان زخم پای دیابتی

برای اینکه درد ناشی از دیابت بیشتر نشود و در راه رفتن اختلال ایجاد نکند و همچنین زخم گسترش پیدا نکند، بهتر است از کفش هایی که در مراکز فروش وسایل پزشکی وجود دارند، استفاده کنید.

در برخی موارد لازم است توسط پزشک پای شما را گچ گیری نمایند.

از بریس های پا استفاده کنید و بانداژ فشاری را مدام در قسمت زخم شده ببندید.

با استفاده از آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد انعقاد خون این زخمها درمان میشود.

بسیاری از آنتی بیوتیک ها به  قسمتهای از زخم به نام استافیلوکوس، اوروئوس و استرپتوکوک حمله می کند. استافیلوکوس نوعی باکتری است که به دلیل عفونت ها که در بدن فرد بیمار وجود دارد.

این باکتری ها باعث ایجاد زخم می شود و این نوع باکتری مشکلات کبدی را نیز در پی دارد.

جراحی یکی دیگر از راه‌های درمان زخم دیابت است در این روش با تراشیدن گوشت و استخوان، ناهنجاری مختلف مثل شکستگی شست، خمیدگی پا و انگشتان و همچنین فشار وارد شده بر زخم را کم میکنند.

افراد مبتلا بهتر است از محصولات محافظ پا استفاده کنند. از زانوبند های فشرده سازی که در مراکز فروش لوازم پزشکی وجود دارند استفاده کنند.

پاها را مدام باید مرطوب و خشک نگه دارید. جوراب ها نباید از جنس پلاستیک باشد و باید از جوراب‌های نخی استفاده کرد.

درمان قطعی زخم پای دیابتی

درمان قطعی زخم پای دیابتی به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد.

یکی از این روش ها، استفاده از آنتی‌بیوتیک است.

احتمال عفونت زیادی در این زخم ها وجود دارد.

آنتی بیوتیک تجویز شده توسط پزشک باید تا پایان دوره درمان مصرف شود و معمولا بعد از ۳ یا ۴ روز با مصرف آنتی بیوتیک زخم خوب میشود.

اگر شدت زخم بیمار بیشتر شود فرد را بستری می‌کنند و آنتی بیوتیک را از طریق رگ به بدن فرد بیمار منتقل می کند. برخی از افراد به مراکز مراقبتی مراجعه می کنند.

اینگونه مراکز عملیات پانسمان را انجام می دهند.

این کار توسط پزشکان، پرستاران و خدمات درمانی انجام می گیرد.

درمان قطعی زخم پای دیابتی
ارتوپد

مراجعه به ارتوپد

اگر فرد دیابتی مشکلات استخوانی، انگشت چکشی و غیره داشته باشد به ارتوپد مراجعه می‌کند. پزشک موظف است کفش و کفی مناسب پا به بیمار معرفی کند.

جراحی

جراحی

جراحی پای دیابتی به سه روش تقسیم می‌شود؛ که در روش اول اگر زخم کوچک باشد پزشک بافت‌های مرده را جراحی می‌کند و بعد با پانسمان آن را می بندد. بعد از اینکه بافت جدید بر روی پوست ظاهر شد، پانسمان را باز میکند این موارد معمولا جواب می دهد.

روش دوم در صورتی که زخم پا بزرگ باشد پزشک آن را قطع میکند. در روش سوم اگر دیابت با نارسایی قلبی عروقی بسیار بالای همراه باشد پزشک با استفاده از جراحی آنژیوپلاستی یا با عمل شریان پا و زانو جریان خون در بدن بیمار را افزایش می دهد.

اما اگر دسترسی به این موارد برای فرد دیابتی دشوار بود می‌تواند با استفاده از آلوورا عسل و روغن زیتون، زردچوبه، زخم دیابتی را را درمان کند.

دیابت چیست؟

زمانی که در بدن فرد به اندازه کافی و لازم انسولین تولید نشود و یا بدن فرد نتواند انسولین را مورد استفاده قرار دهد، آن فرد به دیابت مبتلا می شود.

انسولین یکی از هورمون های پانکراس است.

لوزالمعده قند خون را می گیرد و به سلول های داخلی بدن انتقال می دهد تا بدن قند را به انرژی تبدیل کند.

افرادی که دیابت مبتلا می شوند میزان انسولین در بدنشان کم است، سلول ها نمی توانند قند را در بدن جذب کنند به همین دلیل قند خون بالا میرود.

و وقتی قند خون بالا رود باعث آسیب رسیدن به اعضای بدن می شود. این پدیده ممکن است در سنین نوزادی تا دوره های پیری اتفاق بیفتد.

دیابت جز بیماری های مزمن است. در افرادی که به دیابت نوع اول مبتلا هستند. در این نوع پانکراس نمی تواند انسولین تولید کند اما در افرادی که به دیابت نوع ۲ مبتلا هستند انسولین عملکرد مناسبی ندارد. دیابت بارداری جز دیابت موقتی است که انسولین در دوران بارداری تاثیر بسیار کمی دارد.

دیابت چیست

کنترل قندخون

قند خون در دیابت
 • قبل از هر وعده غذایی سعی کنید یک یا دو قاشق سرکه سیب مصرف کنید.
 • استفاده ی مکرر از زردچوبه باعث بهبود بخشیدن به تری گلیسیرید و کاهش خطرات قلبی عروقی می شود.
 • مشروبات الکلی را از برنامه غذایی خود حذف کنید.
 • رژیم غذایی تان را اصلاح کنید، بدینصورت که بیشتر از غذاهای سالم و کم چرب استفاده کنید. پروتئین گیاهی را به جای پروتئین گوشتی قرار دهید. از لبنیات کم چرب استفاده نمایید.
 • سعی کنید روزانه حداقل نیم ساعت به ورزش کردن بپردازید. ورزش مکرر ۱۲ درصد دیابت را کم می‌کند.
 • از غذاهای دریایی بیشتر استفاده کنید.
 • قبل از خواب از مواد غذایی فیبردار استفاده کنید.
 • روزه متناوب بگیرید. روزه متناوب به این صورت است که چندین روز پشت سرهم روزه بگیرید و این امر باعث می شود که سم کبد شما از بین برود و سلولهای انسولین افزایش یابد.
 • از آسپرین کم دوز استفاده کنید. این دارو از لخته شدن خون جلوگیری می‌کند و خطر ابتلا به بسکته های قلبی و مغزی را کاهش می دهد.
 • افراد دیابتی بیشتر در معرض سکته قلبی و مغزی هستند. به همین دلیل به افراد توصیه می شود که اگر سنشان بالای ۵۰ سال است از آسپرین با دوز کم استفاده کنند.
 • از مکمل خربزه تلخ استفاده کنند که ابتلا شدن به دیابت را کم میکند.
 • استفاده از قهوه سبز از جمله راه‌هایی است که چربی جمع شده در بدن را از بین می‌برد و قند خون را از بین می برد. همچنین وزن را به شدت کم می کند که این از مبتلا شدن به قند جلوگیری می کند

علائم زخم پای دیابتی

علائم زخم پای دیابتی

علائم دردهای دیابتی بسیار زیاد است. یکی از اولین نشانه های زخم پای افراد دیابتی خارج شدن ترشحات از کف پا است. که ممکن است جوراب و کفش را لکه دار کند و به بیرون تخلیه شود.

تورم بیش از حد، سوزش و قرمزی و بوی بد از جمله علایم اولیه زخم دیابت است. یکی از آشکارترین نشانه های زخم افراد دیابتی بافتی به نام اسکار است.

یکی از علائم زخم افراد دیابتی پینه است که باعث می شود فشار زیادی به کف پا وارد شود. این ها به مرور زمان ضخیم تر می شوند و به بافت های زیرین خود آسیب وارد می کنند.

از دیگر نشانه ها سیاه شدن کف پا است که باعث می شود خون کمتر به کف پا برسد. به طور کلی باید این نکته را در نظر داشت که نشانه های پوستی افراد دیابتی همیشه مشخص نیست و ممکن است بدون علامت باشد.

 

پیشگیری از زخم پای دیابتی

زخم پای دیابتی

اگر از آن دسته از افرادی هستید که به دیابت مبتلا هستید و دخانیات مصرف می کنید به شما پیشنهاد می کنیم، برای اینکه این زخم ها در پای شما به وجود نیاید سیگار و محصولاتی مثل تنباکو و قلیان را کنار بگذارید.

از مواد غذایی استفاده کنید که خون شما را غنی کی کند و به گردش خون در بدن شما کمک می نماید. اضافه وزن یکی از عوامل مهم در به وجود آمدن زخم های دیابتی است پس تا می توانید وزن خود را کم نگه دارید.

 اگر به قند خون مبتلا هستید بهتر است قند خون را زیر نظر پزشک بررسی کنید و همچنین قند خون تان را مدیریت کنید. بهتر است هر ۴۰ روز یک بار به متخصصین عفونی، ارتوپد، جراح عمومی و زخم مراجعه کنید.

از کفشهای پلاستیکی یا غیر استاندارد استفاده نکنید.

بهتر است از کفش هایی استفاده کنید که از چرم ساخته شده‌اند و در اخر اینکه پاهای تان را هر روز ماساژ دهید.

پیشگیری از دیابت

زخم پای دیابتی

برای اینکه از دیابت پیشگیری کنید بهتر است موارد زیر را رعایت کنید.

 • شکر و کربوهیدرات تصفیه شده را از رژیم غذایی خود پاک کنید. خوردن غذاهایی که شکر و کربوهیدرات تصفیه شده دارند باعث ریسک ابتلا به دیابت میشود. همچنین موجب می شود که مواد غذایی قندی جذب بدن شما نشود.
 • به طور منظم کار و فعالیت کنید. انجام فعالیت‌های زیاد مثل ورزش و فعالیت های کاری و دیگر باعث میشود که انسولین افزایش یابد.
 • آب زیاد بنوشید. از نوشیدنی های قنددار استفاده نکنید. آب نوشیدنی را جایگزین نوشیدنی های گازدار کنید .اگر می‌خواهید دیابت را کنترل کنید تنبلی را کنار بگذارید و مقدار کافی ویتامین دی مصرف کنید.
 • افزایش و کاهش ویتامین ها می تواند منجر به قند خون شود. غذاهای فست فودی و فرآوری شده را از رژیم غذایی تان حذف کنید. چای و قهوه زیاد بنوشید. چای و قهوه اگر مصرف کنیم خطر ابتلا به دیابت کم می شود .زیرا انسولین بدن بالا میرود.
 • از سبزیجات استفاده کنید. گیاهان دارویی مثل کورکومین استفاده کنید. این گیاه دارای خواص ضد التهابی است و دیابت را کنترل می‌کند. بربری باعث از بین بردن کلسترول و دیابت می‌شود و در طب سنتی چین از آن استفاده می گردد.
 • به اندازه کافی بخوابید. خواب کم و خواب زیاد موجب مبتلا شدن به دیابت میشود.
 • مصرف گوشت قرمز را کم کنید.
 • دارچین زیاد مصرف کنید.
 • استرس را کم کنید.

درجه بندی زخم پای دیابتی

درجه بندی زخم پای دیابتی به این صورت است که میزان عمق زخم را بررسی می‌کنند. سپس متناسب با آن درجه بندی به درمان آن می پردازند.

 • درجه صفر: پای سالم
 • درجه ۱: زخم سطحی
 • درجه ۲ :زخم عمیق ک به تاندون یا مفصل و استخوان رسیده است.
 • درجه ۳: زخم بسیار عمیق که با ابسه به وحود امده است.
 • درجه۴ :مردن بافت پا
 • درجه ۵: حادترین ، وخیم ترین و عمیق ترین زخم است و با جراحی معالجه می گردد.

درجه بندی زخم دیابتی دانشگاه تگزاس به این صورت است که زخم ها از درجه صفر تا ۳ تقسیم می شوند.

 • زخم تمیز و بدون عفونت
 • زخم غیر ایسکمیک
 • زخم ایسکمیک عفونی
 • ایسکمیک

درجه بندی زخم دیابتی 5 خصوصیت را شامل می شود که عبارت است از:

 • عمق
 • ارتروپاتی
 • وسعت
 • سپسیس
 • عصب

در جمع بندی زخم های ساده با درجه بندی از کشور آمریکا تعیین شده اند که بر اساس محدوده تقسیم بندی می‌شود.

 • زخم سطحی
 • زخم عمیق
 • زخم بی ثبات

از دیگر درجه بندی های زخم پای دیابتی می توان به عمق زخم، اندازه زخم، قرار دادن حفره‌های کوچک همچنین اندازه بافت، در مرز بودن با استخوان، میزان بافت، علایم عفونت، تورم ، بوی نا مطبوع، افزایش و حرارت اشاره کرد.

کفش افراد دیابتی

زخم پای دیابتی

افراد دیابتی باید در هنگام پیاده‌روی و حتی خواب همیشه جوراب یا پاپوش و کفش استفاده کنند. 

کفش افراد دیابتی باید بر اساس استانداردهای آن ساخته شده باشد. اگر خیلی تنگ باشد، باعث آسیب رساندن به پا می شود و موجب به وجود آمدن زخم هایی تازه می گردد. 

اگر گشاد باشد باعث می شود که قارچ هایی در قسمت کف پا به وجود بیاید. بنابراین کفش دیابتی را باید از مراکزی تهیه کرد که دکتر معالج معرفی می کند.

انواع کفش دیابتی

زخم پای دیابتی
 • کفش با عمق زیاد: این کفش ها حدود یک و نیم سانت از کفش های معمولی بزرگ تر و عمیق تر هستند و می توان کفی مورد نیاز را در آن قرار داد و از به وجود آمدن زخم جلوگیری کرد.
 • کفش دوران بهبودی: این کفش به شکل صندل است که به صورت باز و بسته وجود دارد.
  برای افرادی که دیابت آنها خوب شده است کاربرد دارد.
 • کفش سفارشی: به این صورت است که متناسب با شکل و اندازه پا ساخته شده است و درون آن از با استفاده از مواد طبیعی ساخته شده است.
  این کفش ها از به وجود آمدن میخچه در پا جلوگیری می کنند. همچنین فشار وارد بر پا را کاملا از بین میبرد.

در هنگام تهیه کفش دیابتی دقت کنید که فضای زیادی در قسمت انگشتان وجود داشته باشد.

همچنین دقت شود که نواحی اطراف کنار پاشنه گشاد باشد و به پا فشاری وارد نشود.

از پوشیدن کفش های نوک تیز خودداری کنید.

چرا کفش نوک تیز نپوشیم؟

چون کفش های نوک تیز باعث کاهش گردش خون میشود. 

به طور کلی کفش هایی با اندازه بزرگ و کوچک استفاده نکنید همچنین از کفش های پاشنه بلند استفاده نکنید.

اگر می خواهید از این مدل کفش ها استفاده کنید بهتر است حداکثر پاشنه ان ها تا ۵ سانتی متر باشد.

تشخیص به موقع زخم پا دیابتی

زخم پای دیابتی

تشخیص به موقع زخم پای دیابتی باعث می شود که زخمهای کوچک سریع بهبود گردند و همچنین از به وجود آمدن مشکلاتی مثل جراحی و قطع عضو جلوگیری می کند.

 اگر پای دیابتی به راحتی مشخص شود از جوراب و کفش های استفاده می شود و جلوی بسیاری از اسیب ها را می‌گیرد.

عوامل زخم پای دیابتی

زخم پای دیابتی

زخم معمولا در هر نقطه از بدن می‌تواند به وجود بیاید.

اما کف پا افراد دیابتی در برابر ضربه، بریدگی و خراش آسیب پذیر است. این زخم ها باعث می شود که به قطع عضو منجر شود.

گردش خون در قسمتهای کف پا بسیار دشوار است. در افراد دیابتی باعث می شود که در قسمت پاها زخم ایجاد شود. پاها اگر در معرض آلودگی شدید این زخم قرار بگیرند بریده میشوند.

جریان خون ناسالم به سمت پاها نمی‌رود و همین عوامل باعث می شود که زخم پای دیابتی به وجود آید.

نوروپایی

وقتی قند خون بدن بالا میرود بسیاری از بافت‌های بدن آسیب می بیند و باعث می شود که آسیب زیادی به رگ و اعصاب رسد.

 یکی از دستگاه‌هایی که قند خون به آن آسیب می‌زند دستگاه عصبی است. بسیاری از کسانی که به دیابت مبتلا هستند این نوع آسیب را تحمل می‌کنند. 

هر چه مدت زمان بیماری دیابت بیشتر باشد احتمال بروز آسیب‌های نوروپایی بیشتر است.

این آسیب‌ها مشکلات فراوانی به دنبال دارد.

این زخم ها از پا شروع می‌شوند و سپس به نواحی دیگر منتقل می‌ گردند. 

از جمله علائم نوروپایی می‌توان به گز گز کردن و مورمور شدن و همچنین ایجاد رنگ صورتی در کف پاها، پا درد ، حساسیت در نقاط کف پا و ضعیف بودن عضلات دست و پا اشاره کرد.

اعصاب حسی بدن مثل پوست دست با لرزش همراه می شود و همچنین به تکرر ادرار منجر می شود. باعث بروز لرز در بدن می شود و ضعف عضلانی به همراه دارد.

افرادی که به دیابت مبتلا هستند نباید ویتامین انعقاد خون یعنی k را تزریق کنند.

بلکه باید از ویتامین c فراوان، قرص های جوشان سی، قرص های جویدنی و محصولاتی مثل پرتقال، لیمو شیرین، آناناس، گریپ فروت، کرفس و هویج استفاده کنند.

تا خون بدن آنها رقیق باشد و جابجایی آن در بین رگها به راحتی انجام پذیرد. گردشی خون نقش بسیار مهمی در قند خون ایجاد می کند. 

اگر این گردش با مشکل مواجه شود، بسیاری از بیماری ها رخ می دهد و دیابت خیلی دیر خوب می شود.

گردش خون ضعیف

زخم پای دیابتی

اگر گردش خون در پا ها وجود نداشته باشد باعث به وجود آمدن و بی حس شدن پاها میشود.

این علائم باعث به وجود آمدن بیماری ها مختلف دیابتی میشود. 

اگر گردش خون در افراد دیابتی ضعیف باشد باعث به وجود آمدن پوست خشک و ترک خورده پوست، ریزش مو، ضعیف بودن ناخن های پا، خارش پوست و عدم بهبود زخم میشود.

افراد دیابتی معمولا رگ بدنشان باریک است و رگ هایشان نمی تواند مواد مغذی را به سرتاسر بدن انتقال دهند.

همچنین رعایت نکردن برخی از مسائل پزشکی و بهداشتی باعث می شود که گردش خون کمتر شود.

 اگر پلاکت در رگهای کاروتید افزایش یابد و تجمع گردد باعث حمله قلبی می شود .این حمله های دیابتی معمولاً در افراد دیابتی بالای ۵۰ سال رخ می دهد.

دیابت علاوه بر اینکه بر روی قند خون اثر می گذارد، باعث می شود که گردش خون ضعیف شود و منجر به گرفتگی ساق، ران و باسن میشود.

 این گرفتگی ها با درد بسیار بالایی همراه است. باعث بروز مشکلات قلبی عروقی در افراد می شود.

در نهایت منجر به چاقی همزمان در افراد دیابتی می شود.

عفونت دیابت

زخم پای دیابتی

افزایش دیابت خون می تواند در سیستم ایمنی بدن اثرات منفی داشته باشد و وارد خون شود و توانایی گلوبولهای سفید از بین می رود و در نتیجه باعث به وجود آمدن عفونت های مختلف می شود.

اگر به عفونت دیابت خون رسیدگی نشود ممکن است عفونت خون از پا به قلب برسد و باعث شود و عفونت کل بدن فرد را بگیرد.

عفونت دیابت یکی از سمی ترین عفونت هایی است که ممکن است در بدن رخ دهد.

این نوع عفونت عوارض جبران ناپذیری به همراه دارد و مدت زمان زیادی طول می کشد که عفونت از بدن دفع شود.

عفونت دیابت اگر به موقع شناسایی شود از بروز بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری می‌شود. اگر به موقع شناسایی نشود، خطرات جبران‌ناپذیر زیادی به دنبال دارد.

به دلیل جمع شدن پلاکت در رگ های قلبی و عروقی مناطق عفونت بیشتر می شود. عفونت ها باعث می شود که سطح قند خون بالا رود و باعث ایجاد فضایی برای رشد باکتری و میکروب میشود.

عفونت هایی که در ۷۰ سالگی رایج است عبارت است از:

 • عفونت پای دیابتی
 • عفونت های قارچی
 • عفونت های ادراری

عفونت ها باعث ایجاد ضعف سیستم ایمنی در افراد سالم و دیابتی می‌شود.

افراد دیابتی بر اثر این عفونت ها بسیار ضعیف می شوند. به وجود آمدن عفونت در افراد دیابتی باعث می‌شود که سطح قند خون فرد بالا رود، گردش خون ضعیف شود، دستگاه عصبی مختل شود، مشکلات سیستم ایمنی بدن زیاد شود و عفونتها بسیار زیاد شود و تا ران فرد بیاید.

Call Now Buttonتماس مستقیم