Deprecated: هوک elementor/widgets/widgets_registered از نگارش3.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از elementor/widgets/register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5756

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381
درمان سوختگی + 10 روش سریع درمان - مرکز درمان زخم
درمانگر زخم

درمان سوختگی

درمان سوختگی چگونه انجام میشود؟
سوختگی به چند مدل تقسیم می گردد که تمام مدل‌های آن بسیار درد اور است سوختگی خطرات بسیار جبران‌ ناپذیری به همراه دارد و می‌تواند بافت‌ های خط  تخریب کننده بر روی پوست بدن به جا بگذارد.

همچنین ممکن است در داخل دهان افراد بر اثر خوردن آب جوش و غذاهای بسیار داغ ایجاد شود. سوختگی هایی که شدت آنها بسیار زیاد است ممکن است مشکلات زیادی به وجود بیاورد و باعث به وجود آمدن خطرات و بیماری‌های مختلف شود.

درمان سوختگی بسیار مختلف است و اگر سوختگی شدید نیست و بهتر است آن را در زیر آب یخ یا درون ظرفی پر از یخ قرار دهید و بعد از گذشت ۱۵ دقیقه آن را از آب یخ و ظرف پر از آب در بیاورید که این کار باعث می شود سوزش و درد فردی که سوخته است کمتر شود.

 همچنین اگر فرد در حین سوختگی لباسش داغ شد بهتر است لباس را سریعا در بیاورد سوختگی های خفیف و سطحی با استفاده از گاز های استریل درمان می شود اگر سوختگی ها شدید باشد باید سریع فرد را به بیمارستان و مراکز پزشکی ببرید ۱۰ درصد افرادی که دچار سوختگی می شوند به مراقبت های پزشکی نیاز ندارند.

ولی اگر سوختگی در ناحیه تناسلی و سر و گردن اتفاق بیفتد باید سریع فرد را به مراکز بهداشت و درمان برسانید اگر سوختگی از نوع سوختگی حاد و وحشتناک باشد با استفاده از پیوند پوست و راهه ای مثل جراحی پلاستیکی و کشیدگی پوست و همچنین درمان‌های درمانی پوست بهبود می یابد.

برای اینکه در محل سوختگی تاول ایجاد نشود بهتر است یخ یا مایعی سرد بر روی آن قرار دهید. همچنین اگر زخم سطحی باشد بهتر است از پمادهای مخصوص سوختگی استفاده کنید.

در مواقع که سوختگی بسیار شدید است و رنگ پوست به سفید کرمی خاکستری می رسد بهتر است به پزشک مراجعه کنید پزشک خدماتی را ارائه می دهد و بعد از گذشت مدت زمان به بیمار می گوید که هر روز به دکتر مراجعه کند تا پوست های اضافی بدن دفع شود.

اگر فردی دچار سوختگی شد و مواد پزشکی و پزشک در دسترس نبود بهتر است از عسل بر قسمت سوختگی قرار دهید و آن را با باند یا پارچه ای تمیز ببندید این روش درد را کم می کند.

مقدار زیادی ماست بر روی محل سوختگی قرار دهید و بعد از نیم ساعت آن را بشویید ماست به درمان سوختگی و از بین بردن درد کمک می کند. سفیده تخم مرغ یکی از بهترین روش ها برای درمان سوختگی است. سفیده تخم مرغ را در منطقه سوختگی قرار دهید تا درد کاهش پیدا کند و از تاول زدن جلوگیری می نماید.

 از برگ خشک شده درخت چنار استفاده کنید به درمان سوختگی کمک می کند. ترکیب روغن با  کره و وازلین  و همچنین سفیده تخم مرغ می تواند به از بین بردن درد و کاهش سوزش و همچنین خروج التهاب پوست کمک کند.

 اگر از یخ استفاده کنید روند بهبود را کم می کند اگر بعد از سوختگی در بدن شما تاول ایجاد شد تاول ها را فشار ندهید و با استفاده از چسب زخم آن را ببندید مواظب باشید سوختگی‌ با محلی اصطکاک نداشته باشد و در معرض آب قرار نگیرد.

بهتر است قبل از انکه به درمان سوختگی فکر کنیم ببینیم سوختگی چیست؟ بعد راجب به درمان سوختگی توضیح میدهیم.

سوختگی چیست؟

سوختگی چیست؟
کارشناس زخم

تماس با ما

تماس با بهترین کارشناس زخم در درمانگر زخم

سوختگی به آسیب رسیدن به پوست یا بافت های پوست می گویند که بر اثر برق، گرما، شیمیایی، پرتو، اصطکاک و تصادف ممکن است به وجود آید. سوختگی ها معمولاً در سطح پوست اثر می‌گذارد و به دسته های مختلفی تقسیم می شوند.

سوختگی درد بسیار زیادی دارد و در مواقعی منجر به مرگ افراد می شود اگرچه سوختگی می تواند منجر به مرگ شود اما صدمات ناشی از سوختگی قابلیت درمان  را دارد. سوختگی در همه سنی ممکن است اتفاق بیفتد و فرد قدرت تحمل سوختگی را ندارد.

 سوختگی سطحی در رنگ قرمز است اما سوختگی شدید ممکن است در رنگ های سفید و خاکستری و مشکی اتفاق بیفتد. سوختگی می تواند در اثر منابع خارجی مثل منابع گرمایی منابع الکتریکی منابع تشعشعی منابع شیمیایی تولید شود.

اگر درصد سوختگی بیشتر از ۴۴ درصد باشد و سوختگی وحشتناک اتفاق می افتد صدمات جبران ناپذیری به وجود می آورد و باعث می شود که زندگی عادی فرد مختل شود.

 مواد شیمیایی می تواند منجر به کشتن فرد شود. و در انواع مواد شوینده قوی مثل انواع سفید کننده ها و ضدعفونی کننده ها این مواد وجود دارد. سوختگی ممکن است بر اثر برق اتفاق بیفتد و  یا ممکن است.

 بر اثر اتصالات کلید و پریزهای برق انجام بگیرد رعد و برق و آتش سوزی ممکن است تاثیر بسیار بدی برای فرد به وجود آورد و باعث به وجود آمدن مرگ و میر شود سوختگی ناشی از برق گرفتگی ممکن است ایست قلبی و آریتمی قلب را به همراه داشته باشد.

هر چقدر قسمت های بدن بیشتر بسوزد باعث ایجاد بیماری های مختلف و عواقب مختلف می شود در همه افرادی که دچار سوختگی می شود به بیماری های عصبی مبتلا می شوند.

درمان قطعی سوختگی

درمان قطعی سوختگی

درمان قطعی سوختگی به این شکل است که باید فرد را از عامل سوختگی دور کرد. محل سوختگی باید سریعاً زیر آب سرد قرار بگیرد؛ اگر سوختگی شدید بود بهتر است از جدا کردن لباس ها در قسمت‌های بدن بپرهیزید؛ زیرا باعث جدا شدن پوست بدن می گردد همچنین بهتر است از اقدامات سنتی استفاده نشود و سریعا و را به پزشک متخصص برسانید.

درمان های نوین که امروزه در ایران به وجود آمده است به از بین بردن عفونت و کاهش مدت درمان کمک کرده است. همچنین زخم های ناشی از سوختگی به راحتی درمان می شود.

 درمان قطعی سوختگی یکی از مشکلات اساسی افراد به حساب می‌آید که اگر توسط پزشک معالج صورت بگیرد باعث می‌شود که عوارض از بین برود همچنین در مواقع اضطراری که دسترسی به بیمارستان و آمبولانس ندارید؛ بهتر است با کارشناس زخم و خدمات رسانی به صورت تلفنی صحبت کنید؛ تا ایشان شما را راهنمایی کنند و بهترین روش را در اختیارتان بگذارند به هیچ عنوان تاول های ایجاد شده بر روی پوستتان را نترکانید.

سوختگی در کودکان

سوختگی در کودکان

سوختگی در کودکان به چند روش صورت می گیرد یکی از انواع سوختگی هایی که کودکان با آن سر و کار دارند سوختگی حرارتی است که باعث افزایش دما در قسم تهای زیرین پوست می‌شود.

 همچنین در اثر سوختگی مثل بخار آب، آب گرم، حمام، فنجان چای و قهوه آب جوش غذاهای گرم و روغن اتفاق می‌افتاد.

 بنابراین هنگامی که در یکی از این موارد نزدیک کودک است بهتر است آن را از کودک دور کنید تا از سوختگی احتمالی جلوگیری شود.

 سوختگی تشعشع باعث افزایش دمای پوست کودک می شود اگر در منطقه زندگی می کنید که کودک مدام در معرض نور خورشید قرار دارد؛ بهتر است کودک را دور نگه دارید و از کرم سوختگی صورن برای پیشگیری بزنید.

سوختگی شیمیایی هنگامی رخ می دهد که کودک مواد پاک کننده مثل باتری های دکمه ای و قلمی را ببلعد و یا هم همچنین مواد سفید کننده را بخورد.

بنابراین باید از کودکان محافظت کنید نشانه های سوختگی در کودکان قرمزی در پوست، درد و گریه ناگهانی است که باعث می شود کودک اذیت شود زمان بهبودی کودک در هنگام سوختگی ۳ تا ۴ هفته است.

سوختگی در سالمندان

سوختگی در سالمندان

سوختگی در سنین بالا ممکن است اتفاق بیفتد این سوختگی بدین گونه است که بسیاری از سالمندان به دلیل اینکه نمی توانند کارهای شخصی شان را انجام دهند و هنگامی که چای و نوشیدنی های داغ می نوشند ممکن است آب جوش بر روی لباس آن ها بریزد بنابراین سالمندان مانند کودکان در معرض سوختگی هستند.  

برای اینکه سوختگی آن‌ها درمان شود بهتر است همیشه مواظب سالمندان باشید سالمندان ممکن است سوختگی بدنشان یک تا یک و نیم ماه طول بکشد.

زیرا پوست آنها نازک است و سلول و بافت بدن آن ها بسیار دیرتر ترمیم می شود اگر درصد بالایی از بدنشان سوخته بود سریعاً با نیروهای فوریتی و پزشکی تماس بگیرید تا ایشان شما را راهنمایی کنند  و سریعتر  ایشان را به محل حادثه برسند.

سوختگی در افراد دیابتی

سوختگی در افراد دیابتی

سوختگی در افراد دیابتی یکی از مسائل بسیار مهم که افراد دیابتی با آن سر و کار دارند سوختگی است بدین صورت است که زخم‌های افراد دیابتی دیرتر از دیگران خوب می شوند بنابراین ممکن است سوختگی بر روی پوست ایجاد کنند سوختگی های افراد دیابتی درجات مختلفی دارد و به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شود سوختگی در افراد دیابتی یکی از مشکلات رایج است که همه افرادی که به دیابت مبتلا هستند و معمولاً دچار می‌شود.

میزان سوختگی بر روی افراد دیابتی بسیار متفاوت  است و هر کدام از آن ها حالتی از بدنشان تغییر می‌کند سوختگی در افراد دیابتی به چند دسته تقسیم می شود که در درجه اول فقط قسمت هایی از بدن شان تاول و حساسیت های پوستی ایجاد می‌شود در درجه دوم عمیق تر است و در درجه سوم بهبود آن ها کمی دشوار می باشد.

 دچار سوختگی می شود بدن افراد دیابتی خود به خود حساس است و این حساسیت باعث شده است که عواملی مثل تاول و… خوب شدن ان ها زمان بر است و باعث می شود که به لایه های زیرین وارد شود.

 تغییر رنگ از مسائلی است که افراد دیابتی در هنگام سوختگی با آن سر و کار دارند در افراد  دیابتی سوختگی بیشتر از افراد معمولی رخ می دهد زیرا به کاهش حس لامسه می انجامد  و همچنین سرتاسر پوست را ضعیف می‌کند این مشکل باعث به وجود آمدن مشکلات عصبی می شود.

 همچنین به مرور زمان از بین می رود اگر فرد دیابتی در هنگام فصل تابستان و زمستان به نوع پوشش خود توجه نکند، باعث می شود که پوستشان در معرض آلودگی های بسیاری قرار بگیرد و پوستشان بسوزد بدن افراد دیابتی مستعد عفونت است بنابراین اگر به سوختگی توجه نشود ممکن است محل سوختگی به عفونت تبدیل شود.

بنابراین هنگامی که فرد دیابتی به سوختگی مبتلا می‌شود اولین کار زدن آمپول کزاز است اگر آمپول کزاز وارد بدن شود باعث می شود که از به وجود آمدن مشکلات بزرگ و کوچک جلوگیری به عمل آید.

نشانه های سوختگی

علائم و نشانه های سوختگی با یکدیگر متفاوت است ممکن است سطحی باشد و فقط به قرمز شدن پوست التهاب و تورم و همچنین درد و خشک پوست و پوسته پوسته شدن پوست منجر شود همچنین ممکن است باعث حساسیت های قرمز شود، که کندن پوست را به دنبال دارد در برخی از موارد به سفید شدن و زخمی شدن پوست، تیره شدن بیش از حد پوست و برآمدگی و ایجاد چربی پوست منجر می شود.

نشانه‌های سوختگی بسیار مختلف است اگر سوختگی بیش از حد در یک فرد اتفاق بیفتد فرد نمی تواند حرکت کند و قدرت راه رفتن را از او می گیرد اگر در قسمت نخاع فرد رخ دهد فرد نمی تواند حرکت کند و در قسمت نخاع دچار آسیب می‌شود. اگر فرد با سوختگی شدید مواجه شود به کاهش شدید مو های بدن و همچنین اشتهای فرد منجر می‌شود و قدرت حرکت کردن ندارد و نمی تواند کارهای روزانه خود را انجام دهد. سوختگی به انواع مختلفی تقسیم می شود و هر کدام از آن ها تحت شرایط مختلفی به وجود می آیند؛ در ادامه به این موضوع بیشتر می پردازیم.

درجه های سوختگی

Call Now Buttonتماس مستقیم