Deprecated: هوک elementor/widgets/widgets_registered از نگارش3.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از elementor/widgets/register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5756

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381
درباره ما - مرکز درمانی زخم
درمانگر زخم
کارشناس زخم

درباره ما

آقای امین موســوی کارشـناس زخــــــم، فارغ التحـــــــصیل کارشناسی اتـــاق عمل از دانـــشـگاه پیراپزشــــکی مشهد با ارائه انواع خدمــــــات پزشـــــــکی در زمــــینه درمـــــان انـــواع زخــــــم و اســــــکار در خدمــــت شـــما می باشــــــــد.
ایـــشان طرح خود را در بیمارستان شهید مدنی کرج انجام داده اســت و بعد از طرح دو ساله به بیمارستان شهیـــــد هاشـــــــمی نــــــژاد تـــــهران آمـــده و به مــــدت چهــــارسال در این مــــرکز فعالیـــت داشته اســت.
از سال ۱۳۸۸ با دنیای زیبای درمان زخم آشنا شد و دوره های زخــم، استـــومی و بی اختیــــاری (WOI) را در انجمــــــــن استــــــومی ایــــــــــران گذارنــــــــد.
همزمان نیز یک کلیــــنیک زخــــــم و اســـــتومی در مشـهد با یـک تیــم قـوی دایــــر کـرده و به بیماران عزیز در سر تــا سر ایران خدمت گذاری می کنــد.
از آن سال تاکنون به مشاوره و درمــــــــــان زخـــــــم و استومی مشغول بوده و دوره های آکادمیک متــــعدد دیگری نیز در نظام پرستاری و جهاد دانشگاهی گذرانده است.
آقــــای امیـــــن موســــــوی با دایــر کردن کلینیـــک درمـــان زخــــــم و استومی همراه با یک تیم پزشــــــــکی قوی متـــشکل از متخــــصص جراحی، عفونی، ارتوپـدی و عروق توانـسته خدماتــــــی نظیــــر مـــوارد زیر را به بیمـــــاران ارائه دهد که عبارتند از:

زخـــم پای دیابتــــی
زخـــــــــــم بســــــــــتر
سوختگی و عفونی
زخم های ارتوپـــدی
عفونـــــت های بعد از عمل جراحــتـــــی
زخم های سرطانـــــی و بدخیمــــی هــــا
زخم های واریسی و اختلالات عروقـــی
اماده سازی زخم قبل از گرافت و فلـپ

WHY CHOOSE US

We’re Setting the New
Standards in Medical Sector

Modern Technology

Morem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore.

Certified Doctors

Morem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore.

Success Of Treatment

Morem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore.

[contact-form-7 404 "یافت نشد"]

نحوه ایجاد زخم فیستول

درمان زخم های فیستول اطلاعاتی در مورد نحوه ایجاد زخم فیستول لازم است بدانید که هرگونه زخم در نواحی مختلف بدن…

زخم های ناشی از فرآیند های رادیوتراپی

درمان زخم های رادیوتراپی در مورد زخم های ناشی از فرآیند های رادیوتراپی بسیاری از بیماری‌ ها مانند…

در مورد درمان پینه و ترک پا

درمان پینه و ترک پا اطلاعاتی در مورد درمان پینه و ترک پا برخی اوقات ممکن است به…

روش های مناسب برای درمان انواع زخم در منزل

انواع زخم و نحوه درمان آنها روش های مناسب برای درمان انواع زخم در منزل به طور کلی…

استومی چیست؟

استومی چیست؟ استومی چیست؟ استومی سوراخی است که توسط جراحی ایجاد می شود تا مدفوع یا ادرار از…

Call Now Buttonتماس مستقیم