Deprecated: هوک elementor/widgets/widgets_registered از نگارش3.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از elementor/widgets/register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5756

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381

Deprecated: تابع Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type از نگارش 3.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از register استفاده نمایید. in /home/rozabaha/woundcenter.ir/wp-includes/functions.php on line 5381
سوالات متداول - مرکز درمانی زخم
درمانگر زخم

درود، باید بستری بشن و متخصص عفونی بهشون آنتی بیوتیک تزریقی بدن و بررسی از نظر عروق هم اولویت فوری داره

 

بله، مگر اینکه شما دوخت (بخیه)، گیره یا استخوان نمایان دارید و یا پزشک شما خلاف این موضوع توصیه کرده باشد. اطمینان حاصل کنید قبل از حمام کردن از متخصص زخم خود راجع به این موضوع سوال کنید. اگر نیاز به خشک نگه داشتن زخم خود دارید، از یک کیسه زباله یا نوعی پوشش پلاستیکی استفاده کنید تا در هنگام حمام کردن زخم خیس نشود. به طور معمول شما نباید زخم خود را بخیسانید.

پانسمان عسل برای درمان زخم سوختگی بسیار مفیده.
البته عسل خوراکی مد نظر نیست، پانسمان عسل تمامی فاکتورهای لازم از نظر علمی را دارا می باشد.

برای درمان تاول های ناشی از سوختگی می توان از پانسمان هیدروژل ورقه ای (هیدروتک ترانسپرنت) استفاده کرد.
زیرا این پانسمان بدون نیاز به برداشتن پوست تاول به سرعت تاول را ترمیم می کند.

خیر. بهترین حالت بهبود زخم زمانیست که بستر زخم مرطوب نگه داشته شود و سلول های شفادهنده میتوانند در سراسر زخم حرکت کنند و زخم را ببندند.هدف از پانسمان نوین حفظ مناسب رطوبت کافی برای زخم است و همچنین پانسمان زخم را از الوگی های محیط اطراف محافظت میکند.

امین موسوی کارشناس زخم

بله. مگر اینکه شما بخیه گیره یا استخوان نمایان داشته باشید و یا پزشک شما را منع کند.
اگر پزشک و یا درمانگر زخم توصیه به خشک نگه داشتن زخم دارد از کیسه زباله و یا نوعی پوشش پلاستیکی استفاده کنید تا در هنگام حمام کردن خیس نشود.
بطور معمول زخم خود را نخیسانید.

شما میتوانید زخم خود را با سرم شستشو (نرمال سالین) یا یک پاک کننده مخصوص زخم که توسط کارشناس زخم یا پزشک خود تجویز شده است استفاده کنید. بطور کلی آب شیر باعث صدمه زده به زخم شما نمیشود اما معمولا توصیه نمیشود که برای تمیز کردن زخم از آب شیر استفاده کنید.

به محض یاداوری پانسمان خود را عوض کنید. در هنگام تعویض اگر پانسمان به زخم شما چسبیده باشد میتوانید از آب یا سرم شستشو و یا محلول مخصوص زخم استفاده کنید تا بدون درد پانسمان از زخم شما جدا شود. سپس مجددا آنطور که متخصص زخم خود گفته پانسمان کنید.

خیر. اشعه خورشید بستر زخم را خشک میکند و هدف ما مرطوب نگه داشتن بستر زخم است. و حتی ممکنه پوست دچار سوختگی و مشکلات دیگر شود.

خیر، در اغلب موارد این محلول ها توصیه نمیشود زیرا میتونه سلول های سالم رو از بین ببره. فقط در مواردی خاص ممکنه بصورت موقت استفاده بشه. این محلول ها رو بدون مشورت با مراقب زخم خود استفاده نکنید.

بله، کنترل قند خون در روند بهبود زخم بسیار اهمیت دارد.قند خون بالا میتونه روند درمان رو کند کنه و حتی جلوگیری کنه از درمان زخم.

بعضی از تغییرات پوستی مهم نیستند اما بقبه مثل قرمزی میتونه باعث مشکلاتی باشن.هرنوع تغییرات پوست رو باید به مراقب زخم خودتون اطلاع بدید.

بله پوستی که مرطوب باشه به احتمال کماری شکسته میشه.اما لوسیون پوستی رو روی زخمتون قرار ندید. بهترین لوسیون ها اونهایی هستند که بدون رنگ و عطر هستند. اگر پوست شما به شدت خشک است حتما از درمانگر زخمتون بخواهید که درمورد پماد و لوسیون به شما کمک کنه.

خیر. آب با شدت زیاد میتونه میکروب ها رو با شدت زیاد به داخل زخم و بافتتون هدایت کنه و آبا با شدت زیاد اصلا توصیه نمیشه.

فرم ثبت سوالات شما

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

[contact-form-7 404 "یافت نشد"]

فرم بالا کتن مقاله را پر کنید تا کارشناسان کا از طریق ایمیل و یا شماره تماس شما با شما در ارتباط باشن.

در صورت رضایت شما سوال شما در قسمت سوالات مرکز درمان زخم گذاشته میشود و هیچ نام و شماره تماسی از شما گذاشته نمیشود.

Call Now Buttonتماس مستقیم